No Title
cv: 2308 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sConsultant/Techn. Projectleider
Alphen a/d Rijn
1-4-2011
server based computing opdrachten

Algemeen : · HvU Hogeschool van Utrecht, Engels (Diploma)· Havo Ned/Eng/Dui/Wis/Nat/Ges (Diploma)· Mts Wertuigbouwkunde (Diploma)· Mavo Ned/Eng/Dui/Wis/Nat/Ges (Diploma)
MethodiekenProgrammatuur Methodieken :: · ITIL Essentials 1998· ITIL Service Management 2000· Prince2 Project Management 1999· Navigator (Prince2) 1999· Magic Total Service Desk Admin 2001· Magic Total Service Desk Advanced 2001


Server based computing, Microsoft, Citrix, PowerFuse, Softricity, VMWare
Linux, (Free)BSD Unix

Commerciele besturingssytemen

· MS Windows Backoffice 2000 Certificaat MCSE
· Microsoft Windows 2000 Server (70-215 en 70-222) 1999
· Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP 2001
· Microsoft Windows 2003 Server 2001
· Microsoft Windows 2003 Terminal Server 2003/4
· Novell CNE 1994 Certificaat CNE
· SUN Unix SVR4 1992 Certificaat
· SCO Unix 3.2 v 4.0 1993 Certificaat
· Apple Mac OS 8/9.x 2001
· Apple Mac OS X (t/m Panther) 2001/2002

Open Source besturingssystemen

· RH GNU/Linux 6.x
· RH GNU/Linux 7.2 RHCE 2002 Certificaat RHCE / RHCT
· RH GNU/Linux 7.3 / 8.x / 9 2002/2003
· RH Enterprise Linux version 3 2003/2004
· Fedora t/m Core 2 GNU/Linux (Red Hat) 2002-2004
· SuSe GNU/Linux t/m 9.x 2002/2003
· MDK GNU/Linux 8.1 x86/PPC 2002
· YDL GNU/Linux 2.3 / 3.0 2002/2003
· FreeBSD t/m 4.10 (stable) / t/m 5.2.1 (Release) 1998-2004
· OpenBSD t/m 3.3 2003

Back Office

· Microsoft Windows 2000 AS (Clustering) 1999
· Internetworking TCP/IP for Microsoft Windows NT 1996 Certificaat MCPS
· Microsoft Exchange Server 1996
· Microsoft Internet Information Server 1996
· Microsoft SQL Server 1996 Certificaat MCP
· Microsoft Systems Management Server 2.0 1996 Certificaat MCPS
· Microsoft Windows 2000/2003 clustering (WLB/NLB) 2003/2004
· Microsoft Windows 2003 Terminal Services 2002/2004
· Microsoft Windows 2000 ADS (70-217) 1999 Certificaat

Server Based Computing

· MS Terminal Services 2000/2003 (70-215) 1999-2004
· Citrix Metaframe 1.8 1999
· Citrix Metaframe 1.8 (FR1) 2000
· Citrix MetFrame XP Presentation Server 2004 Certificaat CCA
· X 2002/2004
· Linux Terminal Services (LTSP) 2001-2004

Management Server based omgevingen

· PowerFuse 7.01a 2004 Certificaat

Virtualisatie programmatuur en infrastructuur

· Softricity SoftGrid 3.1 2004 Certificaat SCP
· VMWare Workstation 2004
· VMWare GSX/ESX 2004
· VMWare P2V 2004
· VMWare Virtual Center 2004

Overige besturingsstemen

· Novell System Manager 1994 Certificaat
· Novell Adv. Syst. Manager 1994 Certificaat
· Novell Service & Support 1994 Certificaat
· Novell Netware 4.10 1995 Certificaat
· Novell Netware 4.11 1998 Certificaat
· Introductie Sun OS 1992 Certificaat
· Solaris 3.2 1994
· UNIX SVR4 1994
· Openwindows 3.0 1994
· Deskset 3.0.1 1994
· Basic System 1994
· Administration 1994 Certificaat
· Concepts

Database

· Oracle 7.x / 8.x 1999
· SQL Server 7.0/2000 1999/2000
· MySQL 2003

Storage / SAN

· LSI/StorageTek SAN E2400 2001
· Vixel 2001
· NetApp Filer (Ontap) 2003/2004
· NetBackup 2003/2004

Monitoring / Remote Beheer

· NetSaint 2003/2004
· Nagios 2003/2004

Diverse andere programmatuur zoals:

· MS Office 2000, XP
· MS Project 2000
· OpenOffice t/m 1.1.3 (MS Windows, Linux, Unix)

Tekenpaketten / Visualisatie software:

· AutoCAD 12/13/14 1994/96/97 Certificaat ACE
· AutoCAD LT 1993 Certificaat
· 3DSTUDIO (t/m MAX) 1992 Certificaat
· Microstation (t/m) 5.0 1992 Certificaat
· LinuxCAD 2003
· AutoDesk Developer 1992 Certificaat
· Object Oriented/Analisys/Design/
· Programming/Maintenance 1993 Certificaat

Programmeertalen / shells:

· C++ 1990 Certificaat
· C++ Advanced 1991 Certificaat
· MS Visual C++ 1994
· bsh, csh

Verklaring afkortingen:

MCP = Microsoft Certified Professional
MCPS = Microsoft Certified Product Specialist
MCSE = Microsoft Certified Systems Engineer
CCA = Citrix Certified Administrator
SCP = SoftGrid Certified Professional
RHCE = Red Hat Certified Engineer
RHCT = Red Hat Certified Technician
ACE = AutoCAD Certified Engineer


Periode : 11-08-2003 tot ………
Branche : Gemeente Rotterdam, dS+V, ICT+H
Functie : Adviseur, Consultant, Engineer, Systeembeheerder
Werkzaamheden : § Coördinatie dagelijkse werkzaamheden systeembeheer (12 fte)§ Adviseur ICT+H Beheer,§ Vraagbaak ICT+H Beheer,§ Coaching medewerkers, meewerkend voorman§ Consultancy RH GNU/Linux,§ Consultancy FreeBSD UNIX,§ Consultancy Windows 2000 en Windows 2003 (Terminal Server)§ Consultancy Exchange 2000§ Advies Server Based Computing/ Server Based Applications project (Citrix, Softricity, PowerFuse),§ Presentatie Server Based Computing project; visie-vorming directie dS+V,§ Projectplan geschreven t.b.v. Server Based Computing project§ Ontwerp van de Server Based Computing ICT architectuur op basis van MS, Citrix, Softricity, PowerFuse en VMWare§ Implementatie SBC architectuur; MS Terminal Server, Citrix Metaframe, Softricity SoftGrid (Windows Load-balanced), RES PowerFuse, VMWare GSX (Virtualisatie van Servers), Sequencing (Virtualisatie van applicaties)§ Windows en Windows Back office applicaties systeembeheer (Exchange, SMS, Backup Exec, EPO, IIS, etc.)§ GNU/Linux systeembeheer; Sendmail server als email relay server met antivirus (ClamAV, F-Prot) en spamfilter (SpamAssasin) geinstalleerd en beheer, Nagios Monitoring Server geinstalleerd en beheer, Samba File server, Samba Print server (CUPS), Apache Server, en beheer van de systemen§ FreeBSD; Appletalk file en print services (NetAtalk)§ FreeBSD 4.10 (her)compilatie van kernel tbv Appletalk§ GNU/Linux OpenLDAP services§ Dagelijks beheer GNU/Linux en FreeBSD servers§ Consultancy remote beheer en monitoring (Nagios)§ Basisopleiding System Administration Linux gegeven§ Beheerprocedures uitwerken en invoeren tbv systeembeheer (ITIL),§ Projectmatig werken uitwerken en invoeren tbv systeembeheer (P2),§ Beheerwerkzaamheden uitvoeren,§ 2e- en 3e lijns support,§ Instructie werkzaamheden beheermedewerkers; werken aan verbetering van professionaliteit en gestructureerd werken§ E-Policy, Groupshield, NetBackup, Backup Exec, WebMin, etc.

Periode : 01-07-2002 tot 01-06-2003
Branche : Hypotheekshops Nederland
Functie : Project Manager Terminal Services en ASP
Werkzaamheden : Projectleiding voor het ASP project Hypotheekshops Nederland

Periode : 22-03-2002 tot 01-07-2002
Branche : CO Hypotheekshops Nederland
Functie : Consultant Terminal Services en ASP
Werkzaamheden : Haalbaarheidsstudie voor het toepassen van het ASP model op de Hypotheekshops in Nederland, ge-outsourced door de Centrale organisatie.


Periode : 01-12-2001 tot 22-03-2002
Branche : Parlevliet & van der Plas
Functie : Projectleider / Consultant Migratie ICT Infrastructuur inclusief verhuizing.
Werkzaamheden : Internationale vishandel. 4 locaties in Europa, allen werkend op Citrix/TS. Projectleiding en consultancy op de volgende gebieden:· Migratie/Implementatie van Windows 2000 Server· Implementatie van Citrix Metaframe XP Farm· Migratie/Implementatie van Exchange 2000· Migratie/Implementatie van Faxination 4.2· Integratie network digital sender 9100· Migratie/Implementatie van Arcserve· Migratie/Implementatie SQL Server· Consultancy Internet connectivity en protection op basis van Cisco routers/switches

Periode : 16-10-2001 tot 01-12-2001
Branche : Proof
Functie : Projectleider / Consultant
Werkzaamheden : · Implementatie van Windows 2000 Server· Implementatie van Citrix Metaframe XP· Implementatie van Exchange 2000

Periode : 16-08-2001 tot 16-10-2001
Branche : Bacol
Functie : Consultant Terminals Services, Citrix Metaframe XP, Exchange 2000
Werkzaamheden : · Implementatie van Windows 2000 Server· Implementatie van Citrix Metaframe XP· Implementatie van Exchange 2000

Periode : 01-03-2001 tot 16-07-2001
Branche : Bluewater Energy Services
Functie : Projectleider / Consultant Storage Area Network en NT Cluster implementatie en migratie File servers
Werkzaamheden : o Project Management t.b.v. genoemde project conform Prince2,Advisering en consultancy gedurende het project en de migratie,Wijziging doorgevoerd conform Wijzigingsbeheerproces ITIL


Periode : 01-03-2001 tot 01-12-2001
Branche : Universiteit Leiden, Faculteit Sociale Wetenschappen
Functie : ITIL Projectleider, ICT (Interim) Manager
Werkzaamheden : Conform Prince 2 projectmethodiek het schrijven van het PID (Projectplan) voor de Herinrichting van de ICT Beheerorganisatie van de faculteit Sociale Wetenschappen. Hierbij zijn de producten van de twee projecten, Letteren en Sociale Wetenschappen, als basis gebruikt voor de Universiteitsbrede invoering van procesmatig werken in de beheerorganisatie op basis van ITIL(2).De werkzaamheden bestaan uit:Project Management van de projecten,Management van de reguliere beheerorganisatie,(Her)ontwerpen beheerorganisatie,Herinrichten van de ICT Beheerorganisatie,Het (dagelijks) begeleiden van de medewerkers in het realiseren van hun (project)opdrachten d.m.v. het voorzitten en sturen van de projectwerkgroepen,Het begeleiden in de realisatie van de Proces-, en procedurebeschrijvingen alsook de benodigde werkinstructies,Keuze van de hulpmiddelen (MTSD),Inrichting van de hulpmiddelen (MTSD),Realiseren van de functie- en competentieprofielen tbv de nieuwe beheerorganisatie,Realiseren van opleiding(splannen) t.b.v. de medewerkers,Het realiseren van de nieuwe beheerorganisatie,Het begeleiden bij en activeren van de beheerprocessen conform ITIL(2),Het motiveren en stimuleren van de medewerkers,Het stimuleren van inter-facultaire samenwerking op het gebied van beheer van de ICT infrastructuren


Periode : 01-12-2000 tot 01-06-2001
Branche : Universiteit Leiden, Faculteit der Letteren
Functie : ITIL Projectleider, ICT (Interim) Manager
Werkzaamheden : Conform Prince 2 projectmethodiek het schrijven van het PID (Projectplan) voor de Herinrichting van de ICT Beheerorganisatie van de faculteit Letteren. De werkzaamheden bestaan uit:Project Management van de projecten,Management van de reguliere beheerorganisatie,(Her)ontwerpen beheerorganisatie,Herinrichten van de ICT Beheerorganisatie,Het (dagelijks) begeleiden van de medewerkers in het realiseren van hun (project)opdrachten d.m.v. het voorzitten van de projectwerkgroepen,Het begeleiden in de realisatie van de Proces-, en procedurebeschrijvingen alsook de benodigde werkinstructies,Keuze van de hulpmiddelen,Inrichting van de hulpmiddelen,Realiseren van opleiding(splannen) t.b.v. de medewerkers,Het realiseren van de nieuwe beheerorganisatie,Het begeleiden bij en activeren van de beheerproceseen conform ITIL(2),Het motiveren en stimuleren van de medewerkers,Het stimuleren van inter-facultaire samenwerking op het gebied van beheer van de ICT infrastructuren