No Title
cv: 2770 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sProgrammeur C++, Delphi, VB / manager
Amsterdam
in overleg
opdracht

VWO, Geneeskunde

Vakopleiding(en):
Informatica, Projectmatig werken (projectleiding), Requirements Management with Use Cases (Rational Benelux), OO Analysis and Design with UML v4.0 (Rational benelux), Status/IQ Developers course, TeamWare Office Basic course, TeamWare Office Advanced course, Miscrosoft SQL-Server 6.5


Branchekennis:
Bankwezen, Verzekeringen, Overheid,
Operating systems:
Windows 3.0 t/m Advanced Server 2000, Linux
Netwerken:
Op Windows gebaseerde LAN / WAN, Terminal server
Software:
Office t/m xp, MS-World, MS-Access, MS-Excel, MS-Powerpoint, MS-
Outlook, MS-Project, MS-Exchange, MS-SQL-Server, MS-Visual Studio,
MS-IIS, MS-Proxy Server, MS-SourceSafe, Paint Shop Pro,
Dreamweaver Utradev 4, Visio 2000, ABC, Data Architect, Borland-
IDE, Windows t/m 2000 server, Terminal Server, Linux, Level-6 (CCS)
Programmeertalen:
C++, Delphi (vanaf versie 1), Visual Basic (vanaf versie 3), Modula-2,
HTML, XML, UML, SQL, Clipper
Databases:
MS-access (vanaf versie 1), SQL-Server, Oracle, Paradox, Dbase-
III/IV, BC, OLE-DB
Algemeen:
SDW, OMT, UML, JAD, Functiepunt analyse, RAD, OGA, Praktisch
Projectmanagement


Periode (maand – jaar): 08-2001
Functie: Component Developer
Bedrijf: Net Integrators

Gebruikte technische skills
Operating systems Win2000
Databases SQL-server 2000, MS-Access
Computertalen
Visual Basic, SQL, VBScript, XML, SOAP
Methodieken
Beschrijving werkzaamheden
Voor Hallmark Crown Greeting.De volledige Web/WAP site van Hallmark Crown Greeting (www.hallmarkhiya.com) . Halmark is gespecialiseerd in ansichtkaarten. Het idee is dan ook deze via WEB of WAP te kunnen versturen. Deze applicatie is in ASP, COM+ componenten, en XML/XSL geschreven. Voor de backend wordt SQL-Server-2000 gebruikt.

Periode (maand – jaar): 02-2000
Functie: ICT-Manager
Bedrijf: Kröller Boom
Gebruikte technische skills
Operating systems
Win2000 server, NT-4, Win-95, Win-98, Win-2000
Databases Progress, SQL-server 2000, MS-Access
Computertalen
Delphi, Visual Basic, VBA, SQL
Methodieken
Praktisch projectmanagement, JAD, OMT
Beschrijving werkzaamheden
Verschillende taken en verantwoordelijkheden. Kröller-Boom is eenbedrijf van ongeveer 180 medewerkers en vier kantoren. Deze kantoren zijn gevestigd in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Bosch. De wens van Kröller-Boom is om een bedrijf te worden. En de vier systemen die er zijn te integreren tot één. Hiervoor was het nodig dat er één basisadministratiesysteem gebruikt werd. De Kantoren moesten door middel van huurlijnen en terminal-servers met elkaar verbonden worden. Verder moest natuurlijk de continuïteit van de bedrijfsvoering gegarandeerd worden. De sofware ontwikkeling, die in huis werd gedaan, herschreven worden. Inkoop en Budgettering moeten in kaart worden gebracht en bewaakt. Procedures worden opgesteld.. etc etc. De automatiseringsafdeling bestaat 2 helpdesk medewerkers 2 systeembeheerders, 1 ontwikkelaar en 2 applicatiebeheerders. Verder werd daar waar nodig is expertise ingekocht

Periode (maand – jaar): 12-1999
Functie: Projectleider, WEB-Ontwikkelaar
Bedrijf: Kröller-Boom Amsterdam via Seneca
Gebruikte technische skills
Operating systems
NT-4, Win-95
Databases
SQL-Server, MS-Access
Computertalen
Visual Basic, VBA, HTML
Methodieken
OMT, Praktisch projectmanagement
Beschrijving werkzaamheden
Ik heb hier aan een intranet voor CMG gewerkt. Kröller-Boom een tussenagent die de belangen van o.a. CMG behartigt. Voor CMG is er een intranet opgezet zodat de werknemers on-line hun verzekerde voorwaarden kunnen opvragen. Verder zijn er wat prognose modules gemaakt zodat een werknemer van CMG zijn pensioenuitkering kan opvragen. Deze applicaties kijken in de administratie van Kröller-Boom.

Periode (maand – jaar): 6-1999
Functie:
Teamleider, Coach, Ontwerper, Ontwikkelaar
Bedrijf:
Seneca Web Development
Gebruikte technische skills:
Operating systems: NT4, Win-95
Databases: MS-Access, SQL-Server, Oracle
Computertalen: C++, Delphi, Visual Basic, SmartSite Smart Embedding
Methodieken: OMT, UML, Power Designer Data Architect
Beschrijving werkzaamheden
Op dit moment ben ik voornamelijk bezig voornamelijk bezig met het ontwikkelen van web applicaties voor het product van seneca (SmartSite). Verder ben ik bezig met het coachen van junior programmeurs binnen Seneca Web development.De applicaties die hier gemaakt zijn:·
Project database systeem (PDS) voor een externe opdracht gever;·Import applicatie voor Worddocumenten voor de ANWB;
Prognose en bereken modulen voor een verzekeringsmaatschappij.

Periode (maand – jaar): 11-1998
Functie: Technisch Coach/Informatieanalist/Functioneel ontwerper
Bedrijf: KPN Telecom via Seneca
Gebruikte technische skills:
Operating systems: Win-3.1, NT4
Databases: Ms-Access, SQL-Server
Computertalen: Visual Basic, Delphi, HTML
Methodieken: SDW, OMT
Beschrijving werkzaamheden
Op dit moment ben ik voornamelijk bezig met het ontwikkelen vanfunctionele ontwerpen voor applicaties voor KPN Telecom.De werkzaamheden die ik doe zijn:
Intakegesprekken met opdrachtgevers · Aan de hand van de intakegesprekken projectdefinities maken
Impact analyses maken
Functioneelontwerp-documenten / Technischontwerp-documenten maken
Als contactpersoon fungeren tussen de afdeling Bouw&Test en de opdrachtgeverWerk van de afgelopen tijd:Impactanalyse t.b.v. reorganisatie van Nieuw-KPN
CBA (Contracten Beheer Applicatie) is een Windows pakket dat wordt gebruikt voor het registreren van en rapporteren over de gegevens van de contracten uit het facilitaire werkveld.
PROMT Projecten Managementsysteem (Huisvesting). Telecom Promt houdt gegevens bij over bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden in KPN Telecom gebouwen. Dit zowel voor voortgang- en financiële zaken.
TOEG (Toegang Autorisatie Programma) is een geautomatiseerd systeem voor het registreren van toegangsautorisaties. De autorisaties op systemen, die middels sleutels, badges en codekaarten (Tobias) zijn verleend, kunnen hierin worden opgeslagen en onderhouden. Het ondersteunt de Beheerscentra Toegang/Beveiliging in de districten bij het tikken van legitimatiebewijzen en bewijzen van toegang, het genereert correspondentiememo's als gevolg van bepaalde acties, overzichten ter ondersteuning van de dagelijkse werkzaamheden en management informatie.Functioneelontwerp
T-Dialin, informatiesysteem t.b.v. inbelmogelijkheden bij KPN
StartRTF, een Klanten-rappotage-toolProjectdefinitie· Winprot. Met dit programma is het mogelijk te signaleren wie welke mutaties uitvoert in een ITNC. Als men dit programma goed gebruikt is het vrijwel uitgesloten dat twee personen tegelijk in een ITNC gaan muteren, waardoor fouten worden voorkomen.Relevante (kennis) ervaring:
functioneel/technisch ontwerp, impactanalyse, projectdefinities, klantenintake

Periode (maand – jaar): 7-1998
Functie: Analist, Ontwikkelaar
Bedrijf: Siemens Nederland via Seneca
Gebruikte technische skills
Operating systems: NT4, MS-DOS
Databases: MS-Access, SQL-Server
Computertalen: Visual C++, Visual Basic, Delphi
Methodieken: OMT, COM, DCOM
Beschrijving werkzaamheden
Siemens ontwikkelt voor Rijkswaterstaat een zogenaamd DynamischInhaalverbod voor Vrachtverkeer (DIV). Dit systeem meet de drukte op de weg via diverse input-parameters en stuurt vervolgens via een bepaald rekenmodel de elektronische borden langs de snelweg aan. Daarnaast is er een grafische interface ontwikkeld om vanaf een centrale plaats de borden te 'volgen'. Via dit systeem kunnen gegevens over borden worden opgevraagd en kunnen parameters voor de aansturing van de borden worden gewijzigd.Het betreffende systeem is ontwikkeld in Visual C++ en Visual Basic in combinatie met een Access database. Daarnaast is er gebruik gemaakt van een GIS-module voor het koppelen van grafische (wegen)kaarten aan de systeemdatabase. Als communicatielaag tussen de diverse softwaremodulen is gekozen voor DCOM.Mijn taak binnen dit project was in eerste instantie het maken van het technisch ontwerp voor de GUI. Voor het definitieve ontwerp door Rijkswaterstaat werd goedgekeurd is er veel communicatie geweest. Daarna heb ik de betreffende software ontwikkeld. De software heb ik ontwikkeld in Visual Basic gebruik makend van DCOM. Als database werd gebruik gemaakt van Access 95. Het GIS was een onderdeel van de GUI en ik heb hiervoor MapObjects van ESRI gebruikt.

Periode (maand – jaar): 03-1997
Functie: Senior Developer.
Bedrijf: Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam via ASC Software
Technologies
Gebruikte technische skills
Operating systems: NT4
Databases: SQL-Server, MS-Access
Computertalen: Delphi, VBA
Methodieken: JAD, Data-architect, COM, DCOM
Beschrijving werkzaamheden
Voor het Havenbedrijf Amsterdam heb ik met twee collega's eenclient/server Contract-administratie-systeem ontwikkeld met daarin opgenomen een hiërarchisch relatiebeheersysteem. Als team van drie personen hebben wij de informatie analyse uitgevoerd, het functioneel en technisch ontwerp opgesteld en de software ontwikkeld.Mijn taak was onder meer het onderzoeken van de informatiebehoefte van de klant. Door veel communicatie met verantwoordelijken en eindgebruikers werd de informatiebehoefte in kaart gebracht zodat eisen en wensen helder werden. Daarna heb ik met mijn collega's een functioneel ontwerp opgesteld en na goedkeuring van de klant een technisch ontwerp. Ontwikkeling van de software vond uiteindelijk plaats via de JAD (Joined Application Design)-methodiek waarbij steeds met de klant wordt gecommuniceerd om na te gaan of de ontwikkelde programmatuur aan de gestelde eisen en wensen voldoet of dat er zaken veranderd moeten worden. Tevens konden op deze manier aanvullende eisen snel worden geïmplementeerd. Om de klant inzicht te geven in de manier waarop een en ander eruit zou zien is overigens eerst een prototype ontwikkeld. Nadat het prototype was goedgekeurd is de definitieve versie ontwikkeld waarbij de object georiënteerde modules van het prototype grotendeels voor de definitieve versie konden worden gebruikt. Voor datamodeling werd gebruik gemaakt van Data-architect van Powersoft.De software is ontwikkeld op een Windows NT omgeving waarbij als back-end gebruik werd gemaakt van MS SQL-Sever 6.5 en als frond-end van Delphi 3.0. Een testomgeving is ontwikkeld in MS Access 97 en verder is binnen de ontwikkeling gebruik gemaakt van de Microsoft standaards COM en DCOM. Als versiebeheertool werd SourceSafe gebruikt en verder is voor de ontwikkeling gebruik gemaakt van Visual Basic for Applications.

Periode (maand – jaar): 03-1995
Functie: Informatie Analist / Ontwikkelaar / Teamleider
Bedrijf: INCTAS IT Services
Gebruikte technische skills
Operating systems: Windows NT, Unix
Databases: MS-Access, STATUS/IQ, SQL-Server
Computertalen: MS Access 2.0, Visual Basic 3.0, Visual Basic for Applications, Assembler, ANCI-C, C++, Delphi
Beschrijving werkzaamheden
Hier heb ik diverse projecten gedaan die hieronder kort beschreven worden. Binnen deze projecten heb ik veelal de informatie-analyse verricht, een pakket van eisen en wensen opgesteld, functionele en technische ontwerpen gemaakt en software ontwikkeld.Informatie Analist / Ontwikkelaar; Voor de Deutsche Bank de Bary heb ik software voor documentgeneratie ontwikkeld. Binnen een Wang Mainframe systeem werden documenten gegenereerd die dienden als template waarbij het document in meerdere talen kon worden gegenereerd. Door mij is dit systeem opnieuw ontworpen voor een Windows NT omgeving waarbij ook een archiveringsysteem is ontwikkeld. Ik heb zowel de informatie-analyse verricht, het functioneel, en technisch ontwerp opgesteld. Tevens heb ik de applicatie zelf ontwikkeld. De programmatuur is ontwikkeld in Visual Basic 3.0 en Access 2.0.Teamleider / Ontwikkelaar; Teamleider en ontwikkelaar voor het ontwerpen en implementeren van deelsystemen binnen het Simply Work concept. Met Simply Work worden taken binnen de kantoorautomatisering vereenvoudigd. De software is ontwikkeld in Borland C++, C++ en Delphi 2.0 en er is gebruik gemaakt van Visual Basic for Applications.Ontwikkelaar; Voor een Engelse overheidorganisatie een intergratie applicatie ontwikkeld tussen STATUS/IQ en Access 2.0. Applicatie is ontwikkeld in Visual Basic. De software is ontwikkeld op een Windows NT omgeving, de database server was een Unix systeem.Ontwikkelaar; Een transparante Mail-gateway ontwikkeld tussen TeamMail en PC Mail. Verantwoordelijk voor onderzoek naar een mogelijke oplossing voor het circulerende mail probleem (ANSI-C).

Periode (maand – jaar): 02-1991
Functie: Zelfstandige
Bedrijf: K-rom Automatisering
Gebruikte technische skills
Operating systems: Windows, MS-Dos
Databases: Access, DBASE-IV, MS-MDB
Computertalen: C++, Turbo Pascal, Modula-2, Basic
Beschrijving werkzaamheden
Hier heb ik diverse projecten gedaan die hieronder kort beschrevenworden.Voor een glashandel heb ik de totale debiteurenadministratie gebouwd gekoppeld aan een factureringssysteem. Deze administratie heb ik ontwikkeld in Borland C++.Voor een advocatenkantoor heb ik een klantenadministratie en bijbehorende BTW-regeling (speciale overdrachten etc.) ontwikkeld in Visual Basic 3.0Voor diverse klanten heb ik systemen gemodificeerd. Dit vond vooral plaats in Borland C++, Visual Basic 3.0 en Access 2.0.

Periode (maand – jaar): 01-1989
Functie: Ontwikkelaar, Beheerder
Bedrijf: Cebac BV te Amsterdam
Gebruikte technische skills
Operating systems: Systeem-36, Windows 3.1, MS-Dos
Databases: Microsoft-MDB (voorganger van Access)
Computertalen: Basic , C++, C, Pascal
Beschrijving werkzaamheden
Diverse pakketten ontwikkeld voor een chemisch bedrijf, een Bulgaarse reisorganisatie, tapijten groothandel en advocatenkantoor. Pakketten hadden veelal betrekking op de financiële administratie, voorraadbewaking, voortgangscontrole, etc. De applicaties zijn ontwikkeld in C, C++, Basic en Pascal.