No Title
cv: 3096 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sFreelance IT'er
Rotterdam
direkt!
Inzetbaar op een breed scala IT funkties

1-11-2010 Nortel/Avaya produkt training
TM4 (Telephony Manager) v4.00.01.21
Datapulse (Bedienpost)
Ringmaster v4.2.1
CallPilot Application Builder v5.00.41.52

01-06-2008 VMware Certified Professional (VCP) Virtual Infrastructure Overview
• ESX 3.5 Server Installation
• Networking
• Storage
• VirtualCenter Installation
• Creation and Management of VMs
• Resource Management
• Virtual Machine Access Control
• Monitoring your environment
• Data and Availability Protection
• Troubleshooting


10-05-2006 Safeboot Certified Engineer
Afronding 4 daagse training tot SCE, bestaande uit modules DiskEncryption, ContentEncryption en PortControl (http://www.safeboot.nl/products/)
1-10-2004 Microsoft Windows 2000 MCSE (zelfstudie)
Afronding MCSE traject bestaande uit onderstaande modules
- 70-215 Network & Operating System Essentials
- 70-216 Implementing and Administrating a Win 2000 Network Infrastructure
- 70-217 Implementing and Administrating a Directory Service
- 70-298 Designing Security for Microsoft Networks
- 70-218 Managing a Microsoft Network Network Environment
- 70-227 Designing and Deploying MS ISA 2000 Enterprise

1-9-2003 ITIL Foundations
Zelfstudie, geen certificaat

26 2 2003 Implementing and Supporting Microsoft Windows XP Professional (certificaat)
MCSE module 2272 (http://www.microsoft.com/traincert/syllabi/2272Bfinal.asp)

1 2 2003 6 2 2003 CURSUS HEAT Administrator Training
Gecertificeerde Administrator cursus voor HEAT Service & Support software
(http://www.frontrange.com/heat)

10-7-2001 Afgerond ORACLE OCP DBA-Traject (Oracle Certified Professional)
Bestaande uit OSQL, PL/SQL, DBA, BREC, NET8, Tuning & Performance

1 5 1997 CURSUS ambi module HP 6

1 5 1997 CURSUS Spaans

1 9 1993 1 7 1994 CURSUS Opleiding tot telecommunicatie beheerder
Opmerkingen: Verzorgd door adviesbureau Intercai in samenwerking met KPN. Opleiding van 11 maanden (HBO niveau); 4 maanden theorie, 7 maanden stage.
Kennis en ervaring met: operationeel beheer van de PABX: MD110, Sopho S 100, Vox 6110, Meridian SL 1 optie 71, configuratiebeheer mutaties en beveiligingsbeheer. Kabelbeheer; mutaties, labeling, documentatie en administratie. Gebruikersondersteuning en 2e lijn helpdesk.

1-4-1992 30-9-1992 Studio Sound Certificate
Opleiding tot studio Opname Technicus gevolgd bij Feedback Rotterdam
i.s.m. het SAE Institute. Kennis van alle basis principes aangaande audio engineering.

1 5 1991 CURSUS Programmeercursus
Opmerkingen: Programmeercursus C via instituut Rovycom certificaat behaald


1 1 1988 1 6 1988 CURSUS AMBI module MG2
Opmerkingen: AMBI module MG2 (samen met Ml en 11 = PDI 1) via zelfstudie


1 9 1985 1 5 1986 CURSUS R.I.S.O. .
Opmerkingen: Cursus van 10 maanden (Hbo-niveau); 5 maanden theorie e en 5 maanden stage. Behandelde onderwerpen: applicatiebeheer, systeem/netwerkbeheer, gebruikersondersteuning, systeemontwikkeling. De behaalde diploma's: computer boekhouden, tekstverwerking, AMBI modules Ml, I1.

1 1 1980 1 5 1984 HAVO


DOS
Unix
VAX/VMS
Windows for Workgroups 3.11
Windows 9x
Windows NT Workstation 4
Windows NT Server 4.0
Windows 2000 WS+Server
Windows 2003 (Advanced) server
Windows 2008 server
Windows XP
Windows Vista
Novell Netware 3.x – 5.x
Linux – RedHat – Debian

Sinds 1 juli 2003 aktief als Freelance IT'er, handelend onder de naam Sixfold IT Services.
Sixfold adviseert en ondersteunt alle activiteiten op automatiseringsgebied. Indien Open Source een funktioneel en financieel alternatief biedt zal hier de voorkeur aan worden gegeven.
De werkzaamheden waar invulling aan gegeven kunnen worden zijn breed; Ontwerp en bouw van automatiseringsystemen, Technisch Consultancy, Coördinatie of Projectleiding, Teamleiding, etc.
Ook veel vergeten onderdelen als procesbeschrijvingen en/of schrijven van technische en gebruikersdocumenten hebben zeker de aandacht. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat een leuke of uitdagende beheersfunctie uit de weg wordt gegaan. Verre van dat!
Migraties of conversies zijn ook taken welke met enthousiasme zullen worden uitgevoerd.
De diversiteit aan eerder uitgevoerde taken zullen een groot pluspunt zijn bij invulling van uw vraagstukken.
Sixfold werkt zamen met een aantal partners om zodoende altijd de juiste, en prijstechnisch interessantste oplossing te kunnen aanbieden. Deze partners zijn allen zeer ervaren en behoren allen tot de beste in hun vakgebied; Projectmanagement, Systeem- en Netwerkbeheer en Telecom.

Onderstaand kunt u een overzicht van huidige en afgesloten projecten inzien.

Opdrachtgevers:

Aweta G&P – Technisch Consultant ICT (20-1-07 t/m heden)
Inventarisering betaande omgeving; opstellen en uitvoeren verbeterplan automatisering, opstellen meerjarenplan en beleid automatisering (toekomstvisie, plan van aanpak, programma's van eisen,
produktselektie ERP en colaboratie suite, opstelling begrotingen IT en Telecom, onderhandelingen met leveranciers, etc)
nieuwe infrastructuur; vervanging netwerkbekabeling (Fiber/Cat5e/6)
vervanging switches (HP Procurve)
consolidatie serveromgeving naar VMware ESX 4,1
(45 VMs, 3 server cluster, HA+DRS )
bouw Linux spamfiler (Mailscanner)
nieuw VOIP telefonieplatform (Nortel/Avaya CS1000) met koppelingen naar buitenlandse vestigingen (SIP over internet naar Italie, USA, Rusland, Polen, China, Frankrijk)
integratie mobiele en vaste telefonie (FoPBX/VoipConnect2)
vervanging backup omgeving naar Commvault 9
upgrading werkstations van Windows 98/2000 naar XP/7
segmentering netwerk; vlans + routering (Vyatta router)
disaster recovery draaiboek
procedurebeschrijvingen / documentatie
vervanging Firewall (Fortigate)
opzet VPN voor thuiswerkers en roadwarriors
begeleiding 2 junior systeembeheerders
onderhandelingen telefonie met Vodafone en KPN
upgrade Exchange 2000-2010
installatie Blackberry 5.0 omgeving
bouw 2 serverruimtes (1 produktie, 1 uitwijk)
technisch adviseur bouw nieuw ERP systeem (IFS)
bouw Opensource filesharing server (FileRun)
implementatie Alfresco Enterprise Content Management systeem voor samenwerking met buitenlandse vestigingen
bouw SAN op basis van SUN Fibersan (voor high perfmance) en Openfiler iSCSI SAN (voor fileservers en archief)
vervanging printers en copiers naar Kyocera
aanleg roaming WiFi net binnen Aweta voor zowel werknemers als gastgebruikers.

de Jong Gortemaker Algra Architecten (22-11-06 t/m 22-12-06)
Hoofdtaak:
Auditing systemen, beveiliging en procedures
Opstellen advies en conclusies


Servicedienst Gemeente Rotterdam (IDR) (13-06-05 t/m/ 30-10-2006)
Hoofdtaak:
Projectleiding hersturcturering BackOffice systeembeheer
Opstelling Handboek Decentraal Beheer
Procesinrichting en procedurebeschrijvingen en werkinstructies van met name Usermanagement, Printerbeheer en mailaccounting volgens ITIL
Opstellen advies en implementeren beveiligd gebruik Laptop en PDA. (Encrypted filesystem, Content Encryption, omgang en
gebruik externe opslagmedia. Beveiliging en gebruik WiFi,
HotSpots, VPN. Personal Firewall, Spam filters, Internet Security,
Spy- en Malware.

Secundair:
Uitvoer dagelijks operationeel systeem-, netwerkbeheer in geval van
capaciteitstekort door ziekte, vakanties, incidenten, etc.

Platform: Win 2003 Clusteromgeving bestaande uit een 250-tal servers, waaronder Exchange, SMS, Citrix, CommVault, HP SAN, ILO, 2e + 3e lijn gebruikersondersteuning +/- 2500 werkplekken.


Alhra Glas BV – Installatie/beheer kantoornetwerk (14-02-05 t/m 01-01-10)
Hoofdtaak:
Installatie van Windows 2003 server + Smoothwall firewall,
6 WinXP werkplekken + OfficeXP, BackupExec 10, advisering IT en
beheer.


PinkRoccade/PCM uitgeverij – Serverbeheer (1-02-05 t/m 23-03-05)
Hoofdtaak:
Operationeel beheer NT4 / 2000 serverfarm bestaande uit een 100-
tal NT4 file- printservers + Exchange 5.5 cluster (2x MTA, 4 x
mailserver), 50 domeinen. 3e lijn gebruikersondersteuning.

Platform: Win NT4 / 2000, Citrix, Exchange 5.5, HP Openview ITSD,
diverse remote admin tools zoals Dameware en VNC


VCS – Bouw website www.valueweb.nl (15-9-04 t/m 01-10-04)


Min VWS – Coördinator Gebruikersondersteuning (1-10-2004 t/m 31-12-2004)
Hoofdtaak:
Coördinatie registratie en oplossing van 1e en 2e lijn helpdesk ter
ondersteuning van een Windows XP migratie.
Incidentregistatie in Topdesk

Platform: W2k server, Citrix, ISA 2000, SMS Remote, Win XP,
Office XP, 2200 interne + 1000 externe werkplekken. ITIL werkwijze.

CBG-MEB – Applicatiebeheer (16-07-2004 t/m 30-9-2004)
Hoofdtaak:
Het dagelijks beheer van de BIOS(Oracle) applicatie en zakelijke
website. Het signaleren van verbeterpunten op het gebied van het
dagelijks beheer, het optimaliseren van werkwijzen en het initiëren
hiervan. Centraal aanspreekpunt voor gebruikers mbt ondersteuning.

Secundair:
- Ondersteuning van systeem- en netwerkbeheer, aangevuld met
dezelfde punten als in de hoofdtaak, echter op algemeen
automatiseringsgebied.
- Controle en uitvoer backups & restores dmv Backup Exec 9
- Maintenance op de Active Directory (mutaties)

Platform: W2k server, Citrix, ISA 2000, SMS (packaging &
remote), Win XP, Office XP, Oracle 9i, Apache, IIS01-07-2002 08-07-2003 Werkgever: Functie:
Boskalis Teamleider Gebruikersondersteuning

- Eindverantwoordelijk en leidinggeven aan Wereldwijde Helpdesk,
bestaande uit 8 personen, calls uit 50 landen
- Doorlichting en optimalisering van beheersprocessen
- Het verzorgen van optimale beschikbaarheid en efficiency van de
toepassingen en systemen
- Onderzoek naar responsetijden en optimalisaties
- Voorlichting en instructie
‑ Verlenen van telefonische ondersteuning
- Adviseren en assisteren bij het oplossen van diverse
netwerkproblemen.
‑ Verzorging bemanning telefonische helpdesk en Installatiedesk
- Instructie (nieuwe) gebruikers
- Inventarisering, uitwerking en oplossing bestaande knelpunten
- Uitzetting eerste lijnen mbt een meerjarig ICT beleidsplan en
procedurele werkwijze (ITIL)
- Inventarisatie informatiebehoeften
- Aktieve deelname in migratie team Windows XP

Platform: W2k server, Citrix, ISA 2000, Linux Redhat 7, SMS, XP
Office XP, Oracle 9i, SQL server 2000


01‑01‑2002 01‑05‑2002 Verblijf bij vrienden in buitenland


01-07-2000 30-11-2001 Werkgever: Functie:
Value Boosters Junior DBA / Consultant

- Junior ORACLE DBA / Consultant Datawarehousing en Business
Intelligence.
- Advisering externe klanten op het gebied van complexe
automatisering vraagstukken zoals implementatie nieuwe systemen,
plannen van aanpak, technisch advies, etc
- Doorlichting en optimalisering van beheersprocedures

Platform: W2k server, Linux, Win XP, Office XP, Oracle 8, SQL Server


01-02-2000 30-06-2000 Werkgever: Functie:
Teledirekt Nederland Hoofd Systeembeheer

- Eindverantwoordelijk en leidinggeven afd. automatisering (12 personen)
- Initiëren, delegeren en coördineren werkzaamheden automatisering
- Inventarisering, uitwerking en oplossing bestaande knelpunten
- Reorganisatie afd. Automatisering en Servicedesk
- Coördinatie nieuwe opzet interne automatisering en telecommunicatie:
nieuw serverpark, upgrade NOS (Novell 5), nieuw emailsysteem
(Groupwise), Firewall (Bordermanager), vaste verbindingen, nieuwe
PABX (Nortel), aanleg bekabelingsysteem in nieuwe vestiging
(200 werkplekken) en inrichting serverruimte, inventarisatie en
coördinatie vervanging huidig databasesysteem, etc.
- Onderhandelingen met externe bedrijven zoals WorldCom, KPN,
Versatel e.a aangaande uitbreiding telecom en kostenbesparing.
- Marktverkenning voor optimalisering systeembeheer (tools, servers,
NOS’s, etc)
- Coördinatie eCommerce mogelijkheden voor Teledirekt Nederland.
- Uitzetting eerste lijnen mbt een meerjarig ICT beleidsplan en
procedurele werkwijze.

07-04-1998 31-01-2000 Werkgever: Functie:
Stadswonen Systeembeheerder

Algemene systeem-/netwerkbeheer werkzaamheden zoals:
- De ontwikkeling en aanpassing van de communicatie netwerken,
voorstellen en ondersteuning in de implementatie hiervan
- Opstellen instructies voor netwerk- en computergebruik
- Het installeren van applicaties
- Het handhaven en uitvoeren van beveiligingseisen
- Het verzorgen van optimale beschikbaarheid en efficiency van de
toepassingen
- Het beheren van autorisaties, documentatie en wijzigingen
- Het accepteren van invoeren van nieuwe versies van de
applicaties
- Het verzorgen van voorlichting en opleiding met betrekking tot
applicaties, installaties van (telefonie)lijnen, componenten en
aansluitingen
- Bewaakt het gebruik van het netwerk door het verzamelen van
gegevens over belasting, storingen en problemen met betrekking tot
gegevens(bank) beheer
- Stelt conceptuele modellen op
- Ondersteunt en adviseert bij het ontwerpen van de logische,
technische en fysieke structuur
- Geeft voorlichting en instructie
- Signaleert capaciteitsproblemen
- Applicatiebeheerder voor de aanwezige applicaties.
- Technisch/operationeel van de Lacis telefooncentrale (6000 tsl)
- Aktieve medewerking lopende en nieuwe projecten tav internet
toegang voor zowel de bewoners als medewerkers.
- Beheer van het WAN

Platform: Windows NT4, Novell 4.11, MS SQL server, Shiva/Cisco
routers en switches, Linux pilot omgeving voor faxpool (Hylafax)

01-09-1997 01-04-1998 Werkgever: Functie:
Centric/Gemeente Reiniging Specialist PC Gebruik
gemeente Leiden

- Voorbereiding migratie / integratie NT4 Workstation / Novell 4.11
- Inventarisatie informatiebehoeften
- Bepalen functionele eisen standaard werkstation
- Bepalen / inrichten policyfiles op basis van evaluaties rechten /
funktieomschrijving gebruikers
- Initiëren, begeleiden en evalueren pilot
- Voorbereiden uitrol nieuwe werksituatie


15‑10‑1994 31‑08‑1997 Werkgever: Functie:
Multec projectmedewerker

Diverse projectondersteunende werkzaamheden zoals:

Systeem/netwerk beheer (Novell 3.12/4.11 ‑NT 3.5l/4).
‑ Installatie netwerken (hard‑ en software / bekabeling)
‑ Storingsbeheer
‑ Back-upwerkzaamheden
‑ Upgrades (hard‑ en software)
- Onderhoud leveranciers
- Rapportering aan management
- Installatie, configuratie en onderhoud van netwerken en
Netwerk componenten.
‑ Verlenen van telefonische ondersteuning
‑ Adviseren bij aanschaf nieuwe hard‑ en software
‑ Installeren diverse netwerkcomponenten (zowel remote als op locatie)
- Adviseren en assisteren bij het oplossen van diverse netwerk
problemen.

Helpdesk/gebruikersondersteuning (1e, 2e en 3e lijn).
‑ Bemanning telefonische helpdesk
‑ Instructie (nieuwe) gebruikers
‑ Testen van nieuwe hard‑ en software

Database ontwerp/programmering (Dbase/SQL).
‑ Detecteren / analyseren van informatiebehoeften

Operator IBM/MVS systeem.
‑ Verwerken van mutaties
‑ Back-upwerkzaamheden

Platform: Novell 3.12/4.1, Windows NT 3.51/4, Dbase, SQL, Office,
WP 5.1, Lotus 1.2.3

15‑3‑1994 14‑10‑1994 Werkgever: Functie:
Robeco Groep Stage Telecommunicatie beheerder

Configuratie: Northern Telecom Meridian SLA optie 71. Northern Telecom Meridian SL‑ 1 optie 61 (fall‑back‑switch). Meridian Mail versie 6 dual node. ACD‑MAX versie 4. Ringmaster versie 7.4. ScreenBasedConsole 11. Meridian Managers 2.4h. EAL Voice‑recording.
Werkzaamheden: Programmering van de PABX toestellen. Bijhouden documentatie aangaande telecommunicatie. Rapportage kostenregistratie. 2e lijn ondersteuning aan de gebruikers. Plaatsen en verhuizen van randapparatuur.
Verantwoordelijk voor de interne infrastructuur. Signaleren en oplossen van problemen op de main switch.

01‑09‑1993 01‑07‑1994 CURSUS Opleiding tot telecommunicatie beheerder

Werkgever: Functie:
01‑04‑1991 01‑10‑1992 Eurocard Nederland Operator

Operator en systeembeheerders taken. Configuratie: o.m. Digital
Vax en Tandem Cyclone. Verwerken van creditcard transacties. Maken van Systeembackup's. Schrijven en aanpassen van kleine procedures. Verhelpen en voorkomen van storingen bij afwezigheid van afdeling systeembeheer (weekends en avonds). Werken in een semi‑continue 2 ploegendienst.

Werkgever: Functie:
01‑04‑1990 01‑03‑1991 Restaurant Engels systeembeheerder

Systeembeheer Novell 2.12/kassanetwerk. Schrijven van kleine
applicaties. Helpdesk. Telecommunicatiebeheer (T40 telefooncentrale).


Werkgever: Functie:
01‑06‑1986 31-03-1990 Diverse werkgevers Automatiserings werkzaamheden

Na mijn stageperiode van het R.I.S.O. heb ik verschillende
werkzaamheden uitgevoerd zoals assemblage, verkoop, reparatie,
programmeren en ondersteundende funkties.
Werkgevers waren oa Dun & Bradstreet en de Hoge School Rotterdam


Werkgever: Functie:
01‑03‑1988 01‑03‑1989 Dienstplicht Dienstplichtig soldaat