No Title
cv: 3470 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV's2e / 3e lijns support

In overleg
Opdrachten

Opleidingen

10-1994 10-1995 MBO Informatica Diploma
09-1990 09-1994 HAVO DiplomaVervolgopleidingen

12-2004 12-2004 Windows XP Pro (70-270) Certificaat
06-2004 06-2004 WISE Scripting (basis) Certificaat
01-2004 01-2004 PRINCE2 Foundation Certificaat
01-2000 01-2000 ITIL Foundation Certificaat
01-1999 08-1999 MCSE NT 4.0 Diploma


Huidige studie

Windows Server 2003 Environment Management and Maintenance (70-290)

Ambities

MCSE 2003 diploma behalen voor het eind van het jaar


Werkervaring (samenvatting)

01-2005 01-2005 Akzo Nobel te Sassenheim 2e / 3e lijns support
07-2004 12-2004 ING te Amsterdam SOS-medewerker
08-2003 06-2004 Akzo Nobel te Sassenheim 2e lijns support
07-2003 08-2003 Hogeschool van Amsterdam Systems Specialist
05-2003 06-2003 HHC (Telegraaf) te Amsterdam Systems Specialist
03-2003 04-2003 Akzo Nobel te Sassenheim Support Engineer
02-2003 03-2003 Akzo Nobel te Sassenheim Systems Specialist
08-2002 02-2003 NS Reizigers Teamleider
05-2002 08-2002 NS Reizigers Projectmedewerker
09-2000 05-2002 ABN-AMRO Systeembeheerder
01-2000 09-2000 KLM Co÷rdinator Service Desk
10-1999 12-1999 KLM Projectmedewerker
07-1999 09-1999 KLM Systems Specialist
03-1999 07-1999 ABN-AMRO te Almere Systeembeheerder
01-1999 03-1999 AHOLD te zaandam Projectmedewerker
08-1997 12-1998 ING-Groep te Leeuwarden 1e / 2e lijns support
10-1996 08-1997 NN te Rotterdam Tape Operator
02-1996 10-1996 PGGM te Zeist Console Operator ICL
04-1995 10-1995 WKR te Andijk Stage (systeembeheer)


Werkervaring (uitgebreid)

Opdrachtgever: Akzo Nobel te Sassenheim
Functie: 2e / 3e lijns support
Periode: 01-2005 tot en met heden

Produkten: Windows Server 2003 / Windows 95 / 98 / 2000 / XP Pro / Symantec Ghost / Office 2002 / 2003 / KIX32 / Remote Desktop / McAfee / SAP / Marval / Topdesk
Methoden &
Technieken ITIL

Werkzaamheden: Binnen het team van 20 ict specialisten ben ik hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het oplossen van incidenten en problemen, zowel onsite als remote. Verdere taken zijn ontwikkelen, testen en toepassen van changes en het installeren van desktops en laptops. Verder ben ik verantwoordelijk voor documentatie m.b.t. installaties, updates enz. De omgeving telt 20 servers en ca. 1500 werkplekken.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opdrachtgever: ING te Amsterdam
Functie: SOS (Support OnSite) medewerker / Local Support medewerker
Periode: 07-2004 tot en met 12-2004

Produkten: Windows 2003 Active Directory / SMS 2.0 / Novel Client / Windows XP Pro / 2000 / 98 / SAP Client / RUMBA / Tivoli / IPAQ / Blackberry
Methoden &
Technieken: ITIL

Werkzaamheden: Binnen het migratie project ben ik verantwoordelijk voor het oplossen van incidenten en problemen op diverse lokaties in Nederland. Verdere taken zijn o.a. het beleggen van problemen bij de juiste vakgroepen, nieuwe medewerkers inwerken.
Los van het project ben ik ingezet als Local Support medewerker. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het oplossen van incidenten en problemen en uitvoeren van changes.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opdrachtgever: Akzo Nobel te Sassenheim
Functie: 2e lijns support medewerker
Periode: 08-2003 tot en met 06-2004

Produkten: Windows Server 2003 / Windows XP Pro / 2000 / 98 / 95 / Symantec Ghost / Offce 2003 / 2002 / McAfee / SAP / Topdesk
Methoden &
Technieken: ITIL

Werkzaamheden: Mijn taken zijn het onsite oplossen van incidenten. Verdere taken zijn het uitleveren van nieuwe hardware, het installeren en configureren van netwerkprinters en documenteren van diverse zaken.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opdrachtgever: Hogeschool van Amsterdam (HVA)
Functie: Systems Specialist
Periode: 07-2003 tot en met 08-2003

Produkten: Windows XP Pro / Office XP

Methoden &
Technieken: nvt

Werkzaamheden: Verhuizen en migreren van desktops op diverse lokaties. Het ondersteunen van gebruikers op lokatie. Oplossen van incidenten.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opdrachtgever: HHC (Huis aan Huis Combinatie, Telegraaf) te Amsterdam
Functie: Systems Specialist
Periode: 05-2003 tot en met 06-2003

Produkten: Windows Server NT 4.0 / Windows Xp Pro / 95 / Symantec Ghost

Methoden &
Technieken: nvt

Werkzaamheden: Het ontwikkelen, testen en uitrollen van een image. Dit image heb ik van scratch af aan opgebouwd. Dit image hebben we uitgerold via een client-server configuratie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opdrachtgever: Akzo Nobel te Sassenheim
Functie: Support Engineer
Periode: 03-2003 tot en met 04-2003

Produkten: Windows XP Pro / Office XP / Ghost / MS Projects / NERO / Palm

Methoden &
Technieken: nvt

Werkzaamheden: In teamverband uitrollen van ca. 1500 werkplekken. Incidenten oplossen. Documenteren van voortgang.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opdrachtgever: Akzo Nobel te Sassenheim
Functie: Systems Specialist
Periode: 02-2003 tot en met 03-2003

Produkten: Windows XP Pro / Office XP

Methoden &
Technieken: nvt

Werkzaamheden: 2e lijns support
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opdrachtgever: NS Reizigers te Amsterdam (standplaats)
Functie: Teamleider (migratie)
Periode: 08-2002 tot en met 02-2003

Produkten: Windows NT Server 3.51 / 4.0 / Windows 95 / 98

Methoden &
Technieken: nvt

Werkzaamheden: Dit is het vervolg van het voorgaande project. Migratie van Windows 95 naar Windows 98. Verder nog een aantal servers van 3.51 naar 4.0. De gehele migratie betreft ca. 2000 werkplekken verspreid over vier regio's. Dagelijks ca. 10 medewerkers aansturen. Verder ben ik betrokken geweest bij de organisatie van de kick-off, maken van planningen, inwerken van nieuwe medewerkers en het opstellen van rapportages.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opdrachtgever: NS Reizigers te Amsterdam (standplaats)
Functie: Projectmedewerker (voorbereiding migratie)
Periode: 05-2002 tot en met 08-2002

Produkten: Windows NT Server 3.51 / 4.0 / Windows 98 / 95

Methoden &
Technieken: PRINCE2

Werkzaamheden: In kaart brengen huidige IT-infrastructuur. Database bouwen met daarin alle applicaties die binnen de NS worden gebruikt. Waar mogelijk standaardiseren van hard- en software. Standaard image ontwikkelen. GAT uitvoeren. Tweehonderd werkplekken migreren als pilot zijnde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opdrachtgever: ABN-AMRO te Amstelveen
Functie: Systeembeheerder 2e / 3e lijns support
Periode: 09-2000 tot en met 05-2002

Produkten: Windows NT 4.0 Server / Workstation / Windows 98 / 95 / 3.11

Methoden &
Technieken: ITIL

Werkzaamheden: Het uitvoeren van operationeel beheer van een viertal produktie systemen: LISA (landelijk platform clients), ITS / IIG (Informatie en Thema Services / ITS Internet Gateway), VK-RXM (gateway / conversie systeem), NSE (noodsysteem effecten).
Verder moet ik in kaart brengen wat de configuratie is van deze systemen alsmede wie deze systemen gebruikt i.v.m. documentatie en SLA's. Het schrijven van technische documentatie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opdrachtgever: KLM te Schiphol-Oost
Functie: Co÷rdinator Service Desk
Periode: 01-2000 tot en met 09-2000

Produkten: Support Magic / Diverse Windows produkten / Tivoli

Methoden &
Technieken: ITIL

Werkzaamheden: Het dagelijks bestuur van de service desk met 10 medewerkers. Rapporteren aan het management. Werkzaamheden plannen, roosters opstellen, nieuwe medewerkers opleiden. Werkinstructies schrijven.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opdrachtgever: KLM te Hoofddorp
Functie: Projectmedewerker
Periode: 10-1999 tot en met 12-1999

Produkten: Support Magic / Diverse Windows produkten

Methoden &
Technieken: nvt

Werkzaamheden: Migratie van Windows 95 naar Windows NT 4.0. Oplossen van incidenten veelal met betrekking op DHCP en rechtenstructuren.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opdrachtgever: KLM te Hoofddorp
Functie: Systems Specialist
Periode: 07-1999 tot en met 09-1999

Produkten: Support Magic / Diverse Windows produkten

Methoden &
Technieken: nvt

Werkzaamheden: Het dagelijks beheer van de servers (FILE, PRINT en SQL). Leveren van 2e / 3e lijns support.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opdrachtgever: ABN-AMRO te Almere
Functie: LAN-Beheer
Periode: 03-1999 tot en met 07-1999

Produkten: Windows NT 4.0 / 3.11 / OS/2 / diverse servers / diverse hardware

Methoden &
Technieken: ITIL

Werkzaamheden: Beheer Testomgeving.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opdrachtgever: AHOLD te Zaandam
Functie: Projectmedewerker
Periode: 01-1999 tot en met 03-1999

Produkten: Windows 98 / 95 / NT 4.0

Methoden &
Technieken: nvt

Werkzaamheden: Millenniumproof maken van ca. 1500 werkplekken. 5 medewerkers aansturen. Rapporteren van voortgang richting management.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opdrachtgever: ING te Leeuwarden
Functie: 1e / 2e lijns support
Periode: 08-1997 tot en met 12-1998

Produkten: Windows 95 / OS/2

Methoden &
Technieken: nvt

Werkzaamheden: Dagelijks beheer. Registreren en oplossen van incidenten. Installaties en verhuizingen verrichten. Opzetten inwerkprocedure.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opdrachtgever: Nationale Nederlanden te Rotterdam
Functie: Tape operator
Periode: 10-1996 tot en met 08-1997

Produkten: Mainframe / tape units

Methoden &
Technieken: nvt

Werkzaamheden: Invoeren van tapes op aanvraag.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opdrachtgever: PGGM te Zeist
Functie: Console operator ICL mainframe
Periode: 02-1996 tot en met 10-1996

Produkten: ICL mainframe

Methoden &
Technieken: nvt

Werkzaamheden: Opstarten databases, beschikbaar stellen archived data.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage: Watertransport bedrijf te Andijk
Functie: Systeembeheerder
Periode: 09-1994 tot en met 05-1995

Produkten: Novell 3.12 / OS/2 / Windows 95

Werkzaamheden: Het installeren van een Novell netwerk. Opzetten en toetsen van procedure t.b.v. klachten omtrent ICT.