No Title
cv: 3623 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sproject manager
Zoetermeer
i.o.
projectmanagement opdrachten

HTS: Commercieel Technische Bedrijfskunde
“De Maere”, Hogeschool Enschede.
Afstudeerrichting: Commerciële Technische Chemie Incl. NIMA A en B

Kennis:
- Projectmanagement (PRINCE-II) - Prince 2 Foundation & Practitioner gecertificeerd
- Microsoft Operating Systems & infrastructuur - MCSE NT4 & MCSE Windows 2000 gecertificeerd
- Service Excellence via Shell Services International
- ITIL essentials gecertificeerd
- TrackSelling
- Klantgesprekken
- Vergadertechnieken en Presenteren
Management Vaardigheden:
- Persoonlijke effectiviteit
- Communicatie- en gesprekstechnieken
- Commerciële vaardigheden

British Telecom

· Project Manager binnen de afdeling Projects & Infrastructure
- Projectmanager: migraties en systeem implementaties
- Pre-sales: Inventariseren wensen en eisen opdrachtgevers, adviseren project-aanpak
- Offertes: Uitwerken van aanbestedingen: samenstellen plan van aanpak, prijscalculaties diensten etc.
- Bepaling structurering, aanpak en uitvoering projecten voor opdrachtgevers
- Project initiatie: Samenstellen PID en projectorganisaties t.b.v. (fixed price) projecten
- Voortgangsbewaking en rapportage lopende projecten
- Projectafsluiting en decharge: Oplevering en overdracht projectresultaten
· Project Coördinator op het Project Office binnen de afdeling Projects & Infrastructure (2000 tot 2003)
- Technisch projectleider migraties en security oplossingen
- Ondersteuning verkoop: Prijscalculaties deel-oplossingen tbv offertes.
- Resource planning: Plannen van engineers, consultants en projectmanagers
- Voortgangsbewaking: Controle en bewaking correcte invoer voortgang, urenbesteding en rapportage
- Inhuur specialistische kennis 3de partijen
- Evaluaties (in- en extern) van uitgevoerde projecten bij opdrachtgevers t.b.v. procesverbeteringen
- Nacalculaties uitgevoerde projecten
· Interim Change Manager Service Center Nederland
- Adviseur professionalisering change managent process conform ITIL
- Professionalisering en uitbouwen van het Service Center door onder meer het invoeren van de nieuwe
service management tool HP Openview (Tool-selectie en implementatie).
- Dienstontwikkeling t.b.v. het diensten portfolio
- Change Manager voor in beheer zijnde omgevingen van klanten.

Pink Elephant / PinkRoccade (juli 1997 tot juni 2000)
· 3de lijns problem manager Shell Desktop regio Europa/Afrika bij Shell Services International (09-1998 – 06-2000)
- Teamleider desktop problem management:
o Leiding geven aan 4 medewerkers
o Rapportage aan senior Shell management
- Opzetten centraal desktop problem management voor de regio Europa / Afrika.
o Van regionale desktop dienstverlening aan Shell vestigingen in de randstad, naar nationaal
en uiteindelijk internationaal (Europa / Afrika)
- Software distributie van de Shell Desktop applicaties; kwaliteitscontrole applicatie scripts, change
management en software distributie naar uiteindelijk 28 remote lokaties.
- Coördinatie en communicatie van 3de lijns desktop problemen naar onder meer het Shell Testlab en
leveranciers van hard- en software (Microsoft, McAfee, HP, IBM etc.)
- Bewaking Y2K desktop compliancy van applicaties en operating system.
· Eerste en tweedelijns Helpdesk medewerker Shell Pernis (07-1997 – 08-1998)
- Telefonische en onsite gebruikersondersteuning
- Projectmedewerker desktop migratie (Windows 3.11 maar Windows 95)
- Professionalisatie helpdesk door onder meer inrichten walk-in facility, en diverse helpdesk-tools.

Voorbeelden van uitgevoerde projecten via BT
Vervangingstraject 1600 deskops voor ministerie VWS in Den Haag
Case beschrijving
Het ministerie had grote problemen met de stabiliteit van de desktop hardware. In samenwerking
met de hardware leverancier en de hardware fabrikant is besloten alle hardware te vervangen. Het
ministerie stelde onder andere als eisen:
- Minimale / geen verstoring voor eindgebruikers
- Een omruiltraject van ten hoogste 2 maanden
- 100% garantie voor een stabiele omgeving
- Volledige en accurate CMDB n.a.v. de wijzigingen
- 100 % geschoonde systemen welke worden afgevoerd (geen lokale data op systemen)
Activiteiten
- Samenstellen PID en Project Organisatie
- Afstemmen belangen van het ministerie, de hardware leverancier en de hardware fabrikant
- Opstellen draaiboek
- Zorgdragen voor additionele inzet helpdesk en systeem beheer gedurende het project
- Voortgangsrapportages
- Oplevering en overdracht naar beheer
- Afsluiting en Lessons Learned rapport
Resultaten
Het ministerie was zeer tevreden met de uitgevoerde migratie. De migratie was binnen 2 maanden
uitgevoerd, met minimale verstoring voor eindgebruikers. De nieuwe desktop is stabiel.
Implementatie Wireless LAN omgevingen voor 18 Air Products lokaties in Europa
Case beschrijving
Air Products had in het kader van de volledige implementatie van SAP een dringende noodzaak om
18 Europese productie lokaties te voorzien van handheld-scanners welke draadloos (wireless)
moeten communiceren met de voorraad registratie systemen. Air Products stelde de volgende
eisen:
- Realisatie van beveiligde wireless infrastructuur binnen 4 maanden
- Op 18 Air Products lokaties op het vaste land van Europa
Activiteiten
- Samenstellen Plan van Aanpak
- Coördinatie 3de partijen ten behoeve van
o Uitvoeren site surveys: Bepalen van de lokaties van de wireless access points,
o Uitvoeren site pre-installaties (aanleggen vaste bekabeling en stroompunten)
o Uitvoeren site installaties en site review inclusief documentatie
- Logistieke planning van werkzaamheden
- Voortgangsrapportages
- Oplevering en overdracht naar centraal project management (BT-UK)
Resultaten
Air Products was zeer zevreden met de geleverde prestatie. Het project is volledig geslaagd de
doelstellingen van Air Products te realiseren.

Diverse BackOffice migraties van Windows NT4 of Novell naar Windows 2000 / Windows 2003
Beschrijving
Migratie en consolidatie van diverse omgevingen naar het Microsoft platform. Het betrof veelal de
implementatie van Active Directory, Exchange mail-migraties, data-migraties en de implementatie
van storage oplossingen. Het ging veelal om single-site omgevingen van opdrachtgevers tussen de
50 en 250 medewerkers.
Activiteiten
- Samenstellen Plan van Aanpak / Project Initiatie Document
- Opstellen Systeem en Technisch Ontwerp door consultant
- Realisatie omgevingen inclusief data migraties
- Voortgangsrapportages
- Oplevering en overdracht aan beheer.
Resultaten
De diverse opdrachten zijn conform afspraken gerealiseerd. De klanten zijn zeer tevreden met de
projectaanpak, uitvoering en de door BT geboden oplossingen.
Verhuizing Stadsdeel Zuid-Oost Gemeente Amsterdam
Beschrijving
SDZO verhuist naar een nieuwbouw pand. Diverse remote vestigingen worden in dit nieuwbouw
pand ondergebracht. De scope van de werkzaamheden omvatte:
- Bewaking oplevering MER/SER inclusief bekabeling, UPS en Noodstroomaggregaat.
- Realisatie WIFI infrastructuur
- Implementatie IP-telefonie en een CAT6 gecertificeerdenetwerk infrastructuur
- Verhuizing server-park inclusief netwerkcomponenten
- Verhuizing ca 600 werkplekken
Activiteiten
- Samenstellen Draaiboek
- Voortgangsbewaking deel-oplossingen
- Afstemming deel-projecten (reorganisatie, facilitaire zaken, Casco nieuwbouw etc.)
Diverse gerealiseerde security oplossingen
1. Realisatie geclusterde CheckPoint Firewall, TrendMicro Viruswall inclusief Intrusion Detection
oplossing op SUN hardware voor onder andere:
a. Stichting AKN
b. Ministerie van OC&W
2. Citrix Secure Gateway implementaties voor o.a.
a. Gemeente Leeuwarden
b. Ministerie van Economische Zaken
3. CISCO RSA / SecureID implementaties voor o.a.
a. CenterParcs
b. Ministerie van Economische Zaken
4. PacketShaper implementaties voor diverse multi-site organisaties
5. Realisatie Anti-virus oplossingen van TrendMicro, Symantec en McAfee
6. Realisatie Firewall oplossingen van Cisco, Symantec en CheckPoint.