No Title
cv: 3670 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sNetwerkspecialist / systeembeheerder
Hellevoetsluis
1-2-2010
IT-opdrachten

MEAO BA/IT
Microsoft Windows 2003 server
Novell Groupwise (basiskennis)
Certified Novell Engineer
Certified Novell Administrator
Bezig met MCSE

Gespecialiseerd in:
Windows NT/2000/2003 server, Microsoft Exchange, Microsoft Terminal Server, MS Active Directory, Windows 95 t/m XP, Novell 4 en 5 file server, Novell Directory Servers (NDS), Veritas backup software, MS Office producten.

Kennis van / ervaring met:
Arcserve Backup Software, MySQL, Visual Basic, Softwareontwikkeling, VPN verbindingen, MS ISA server, Symantec Antivirus Oplossingen voor netwerken, Kerio Mailserver, King, Exact, Slasoft, Quantaris.

3com netwerkproducten, Netopia routers, Alcatel modem/routers, tornado routers en acces points, HP Jetdirects, HP dat recorders, Hotbrick routers en firewalls, Zyxel routers, HP printers, Hp & Compaq servers.

Enige kennis van / geringe ervaring met:
MS SQL Server, Unit4, Cisco routers.

2006 December (Global Knowledge Europe)
Als lid van het EMEA support team het verhuizen van het computercentrum van Nederland naar Engeland, waar ik voornamelijk verantwoordelijk was voor de server hardware, Symantec Backup Oplossing en Exchange servers (cluster). Dit hield in een week voorbereiding, verhuizing in het weekend naar Engeland en aansluitend een week in Engeland de systemen supporten en aanspreekpunt voor second line support.

2006 November (Global Knowledge Nederland)
Voor de Nederlandse opgeving de Symantec Backup Exec oplossing ontwerpen en implementeren. Deze omgeving bestond uit 3 Terabyte aan data.

2006 februari – november (Global Knowledge Europe / Azlan)
Als lid van het EMEA Support team het migreren van alle Europese vestigingen naar één windows domein. Ik was verantwoordelijk voor het voorbereiden van alle file servers, domain controller en het aansturen van de lokale systeembeheerders voor het migreren van data en e-mail. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor het inrichten, aanpassen en onderhouden van de Active Directory, inclusief design, met als eindresultaat dat alle Europese vestigingen werkzaam zijn in één domein. Halverwege deze opdracht werd Azlan Training gekocht waardoor een gelijk aantal locaties toegevoegd moest worden aan dit domein, wederom met migratie van e-mail en data. Daanaast heb ik in deze periode de volgende onderdelen geïmplementeerd en onderhouden. Exchange server 2003 cluster omgeving, Symantec Backup Exec (incl. backupstrategie voor data, Exchange, SQL, Sharepoint), Active Directory Group Policies, WINS, DNS. Tevens was ik aanspreekpunt voor second line support voor de lokale systeembeheerders van de diverse landen. Voor het uitvoeren van migraties in een aantal landen was het noodzakelijk op de lokatie zélf aanwezig te zijn.

2005 (via automatiserings bedrijf)
Voor een uitzendorganisatie met meerdere filialen het Novell serverpark vernieuwd. Het installeren van nieuwe Novell servers en opzetten van rechtenstructuur. Installeren van werkstations, inclusief antivirus beveiligingen, installeren van gebruikte applicaties en HP netwerkprinters. Aanleg en installatie ADSL-lijnen voor alle filialen. Op het hoofdkantoor werd gebruik gemaakt van Kerio Mailserver voor het interne en externe e-mailverkeer.

1999 – 2005 (via automatiserings bedrijf)
Voor een internationaal bedrijf de Nederlandse vestiging aan het netwerk van het hoofdkantoor in Amerika gekoppeld middels VPN. Werkstations geconfigureerd voor het gebruik van terminal software op het hoofdkantoor.

Voor een distributiebedrijf met drie filialen het sterk verouderde (dos) netwerk geüpgraded naar Windows 2000 en 2003 serverpark, in combinatie met Novell 5 server. Werkstations geüpgraded naar Windows XP. De drie filialen gekoppeld middels Netopia routers en VPN. Exchange server opgezet en geconfigureerd voor alle filialen. Diverse Terminal servers opgezet. Meerjarenplan uitgewerkt voor het stapsgewijs vernieuwen van het netwerk. SUS server opgezet, centrale installatie van Symantec Antivirus Enterprise. Installatie en onderhoud van branchegerichte software.

Voor een tweetal notariskantoren Windows 2003 server met Exchange opgezet. Binnen deze organisaties wordt veel gebruik gemaakt van certificaten voor beveiliging van gegevens over internet en e-mail. In samenwerking met Quantaris deze software geïnstalleerd en geconfigureerd.

Voor een uitzendorganisatie met in totaal negen filialen het gehele netwerk herzien. De filialen werkten decentraal. Er is gekozen voor een centrale oplossing, door het plaatsen van File servers en Terminal servers op hoofdkantoor. Alle filialen zijn gekoppeld aan het hoofdkantoor middels Hotbrick routers en firewalls en VPN-verbindingen. Alle filialen maken gebruik van Terminal Server en alle gegevens worden centraal opgeslagen op het hoofdkantoor. Er wordt gebruik gemaakt van een ISA server voor beveiliging van het internetverkeer.

Voor diverse transportbedrijven Windows en Novell netwerken opgezet, inclusief de specifieke softwarepakketten die in deze branche gebruikt worden,als ook internet en e-mailfaciliteiten.