No Title
cv: 3735 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sNetwork Consultant met Data & Voice en Cisco CCIE specialisatie

1-2-2011
opdrachten

H.A.V.O.: Roncalli Scholengemeenschap, Bergen op Zoom tot Juli 1981
Vakken: Nederlands, Engels, Duits, Wis- , Natuur- en Scheikunde
H.T.S. E: Differentiatie Informatietechniek, H.T.S. Dordrecht.
Afgestudeerd in 1987 bij van Rietschoten en Houwens te Rotterdam.
Talen: Nederlands(moedertaal), Engels (vloeiend), Duits (goed) en Frans(basis).

Netwerken, connectiviteit & beveiligings-gerelateerd:
CCIE preparation class
Building Cisco Multilayer Switched Networks
Cisco Internetwork Troubleshooting
Cisco SNA for Multiprotocol networks
Cisco Internetwork Design
Designing Cisco Networks
SNA network related courses
Mainframe related (Operating systems, systems programming)
Project Management
Ontwerp & design van Cisco Networks
Certificaten:
Certified Cisco Internetwork Expert (CCIE) #5284
Cisco Design Specialist
Cisco CCIE CIP

Network Consultant met Data & Voice en Cisco CCIE specialisatie. Heeft functies vervuld als architect, design-, ontwerp- en team-leider en dit voor meerdere (inter-) nationale netwerk projecten in uiteenlopende branches zoals de financiele, industriele-, educatieve-, transport en (semi-)overheidssector.

Bewezen focus voor klantenbelangen. In staat om oplossingen van wereldklasse zowel individueel als in teamverband te bedenken en te realiseren. Risico mijdend, investeert liever in voorbereidingen en in haalbaarheidsonderzoek om goed beslagen ten ijs te komen dan het 'even te fixen'. Is resultaat gedreven en heeft geen 9-tot-5 mentaliteit.
Heeft meerdere opdrachten op velerlei gebieden met succes van A to Z ontworpen en gebouwd en afgerond. Oplossingen omvatten switched en routed data & voice netwerken, VoIP, VPN & beveilings oplossingen. Langdurige ervaring met planmatige migraties in zowel IP als SNA netwerken. Werkt nauwgezet, denkt end-to-end.

Werkwijze en visie

Kwaliteit begint al bij de start: mede door zeer diepgaande kennis van netwerken, protocollen en besturingssystemen worden soms te hoge verwachtingspatronen genuanceerd, worden mogelijke oplossingen en alternatieven voorgelegd en wordt in kaart gebracht welke waarde de (potentiele) klant hecht aan bijvoorbeeld beschikbaarheid, performance, schaalbaarheid en functionaliteit. Mogelijke maatregelen worden aan de klant voorgelegd. Afstemming met de klant vind in een zo vroeg mogelijk stadium plaats omtrent het concept, de inpassing in de bestaande infrastructuur en het migratieplan.

Als basis voor elk project maak ik een concept plan van aanpak, waaruit duidelijk blijkt wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft, wanneer en hoe een en ander uitgevoerd gaat worden, wat het resultaat moet zijn en hoe dit gemeten gaat worden.
Na wederzijdse goedkeuring, wordt het plan van aanpak definitief en gaat het project van start. Decharge van een (deel-)project vindt plaats nadat de klant de in het plan van aanpak omschreven acceptatietesten heeft verricht en accoord heeft bevonden.

Ik ben afkomstig uit de mainframe wereld waar kwaliteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid met hoofdletters wordt geschreven. Het streven dezelfde betrouwbaarheid en kwaliteit in netwerkwerkoplossingen terug te laten komen resulteert tot op heden in langdurig tevreden klanten.2003-heden

Ontwerp connectivity-deployment model Service Provider
Design en realisatie veilige hosting omgeving + VPN access
Ontwerp & implementatie Wireless LAN incl. draadloos IP-telefonie
Verbeteren & redesign BGP-4 Internetomgeving bij Service provider
Redesign Fibre-channel over IP storage solution voor advocatenkant.
Advies, Ontwerp, Planontwikkeling en migratie van een Frame-relay gebaseerd WAN naar een MPLS-VPN gebaseerd netwerk voor een internationaal advocatenkantoor.
Troubleshooting & performance tuning voor een relatie in de bancaire sector.
Advies & ontwerp van een op xDSL gebaseerd VPN voor een meubelbedrijf.
Netwerk review & herontwerp voor een (semi-) overheidsinstelling.Opzetten van Applicatie profielen & tuning voor internationaal accountancy bedrijf.
Troubleshooting & Review VOIP omgeving (Duitsland, 20000 IP-phones, ziektekostenverzekeraar).
Performance tuning & netwerk review van een NAS-gebaseerde opslagsysteem.
Optimaliseren netwerk beschikbaarheid & VoIP beveiliging NL-Universiteit.
Ontwerp & Architectuur beveiligde netwerk-core voor een onderzoeksinstituut.
Netwerk core-ontwerp voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Ontwerp en inrichting draadloos LAN voor IP-telefonie.
Cisco switches, routers, Netscreen Firewalls, VoIP omgeving

April 2001 - Dec. 2003
Advies, Ontwerp, Plan en migratie LAN naar switched LAN voor semi-overheidsinstelling.
Ontwerp, architectuur en implementatie van VoIP 'proof of concept' met gatekeeper, call managers, unified messaging en gateways voor wereldwijd chemie-concern.
Verbeteringsprogramma voor netwerkstabiliteit t.b.v. relatie in financiele sector.
Advies, review en herontwerp LAN in een financiele omgeving.
Pre-sales activiteiten i.h.k.v. VoIP oplossingen voor diverse (inter-) nationale klanten in airline, industry en enterprise sector.
Cisco switches, routers, Unity, Call Manager, PBX (Meridian)

Keywords:
CCIE CCNP CCDP BGP OSPF Eigrp SNA Frame relay MPLS X.25 VoIP WLAN IP-telefonie ATM Cisco Netscreen PIX Routing Switching