No Title
cv: 3815 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sApplicatie/systeem architect/analist/pro
Roosendaal, Noord Brabant
1-7-2011
ICT Projecten

1999 - 1995 HBO Bedrijfskader, Tilburg
1997 - 1998 BASIS WO, Fontys Hogescholen, Tilburg
1990 - 1995 MTS Antonie Keldermans College, Bergen op Zoom
1986 - 1990 MAVO st. Michel, Roosendaal

Compuware Amsterdam∑ QARun∑ QADirector∑ QATracksource∑ QAScript
VAC Amsterdam∑ COBOL 74/ & 85∑ TSO -ISPF/PDF∑ JCL∑ MVS/ESA/XA
Helder rapporterenCommunicatieve vaardighedenProject management
SQL Server DevelopmentSQL Server AnalysingASP, HTML, Java scriptingInternet Information ServerMS Windows 2000 Advanced ServerRUPC++

Operating systems: Windows NT 4.0, Windows 3x, Windows 95/98, Windows 2000, Windows XP, DOS, Winframe

Netwerken: TCP/IP, SQL server, Windows NT 4.0, Windows XP

Software: MS Visual Studio, IIS, Crystal Reports 5.0, MS Office 95/98/2000,Lotus Smart Suite, PLC & CNC besturingssystemen, Compuware QA Applications, Acad R10/11/12, SQL Server, Wise Managers, IBM MQ Series, Connect Direct, MS Exchange, MS Project,

Tools SDM, Yordan, Flowcharts, PSD, JCL

Programmeertalen: Visual Basic for Applications, Visual Basic, SQL, COBOL 74/85, VB Script, Autolisp, ASP, Java Script, HTML, VB.NET, ASP.NET

Databases: MS SQL Server, MS Access, SAP, Lotus Approach


Periode: December 2002 tot Januari 2005; CBS Voorburg/ Ministerie Sociale Zaken (Harvey Nash)

Functie(s): Technisch Architect, Programmeur, Analist, Project leider, Coach

Operating systems: Windows 2000 (Server/Clients)

Software: MS SQL server 2000 & MS SQL Analysis,Visual Studio 6.0

Werkzaamheden: Herontwerp BijstandsKenmerken Systeem (BKS)Hierbij gaat het om de vervanging cq. Nieuwbouw van een bestaand systeem in het kader van de opbouw van het Sociaal Statistisch Bestand.Het nieuw te bouwen systeem heeft als doel het verwerken van gegevens (in grote hoeveelheden) die door gemeenten aan het CBS worden geleverd inzake uitkeringen en het opnemen van deze gegevens in het datawarehouse van het SSB. Enkele onderdelen die binnen deze architectuur zijn opgeleverd zijn de Gemeente Basis Administratie, Bijstandsuitkeringen, WW, Ziekteverzuim.Voor de gehele architectuur is gekozen voor een duidelijke N-Tier omgeving. Binnen deze architectuur is rekening gehouden met alle facetten binnen de functionele kant maar ook de technische kant, zoals bijvoorbeeld applicatie beheer, Infrastructuur etc. Ook bij het inrichten heeft Michael een grote rol gespeeld bij het inrichten van het rekencentrum oftewel het machine park.Het ontwikkelen van het systeem geschied in MS SQL Server. Het complete plaatje bestaat uit een Front- en een Backoffice. Binnen de Backoffice is een volledige geautomatiseerd ETL omgeving ontwikkeld, daarnaast een Analyse omgeving waarin eind gebruikers hun analyses kunnen uitvoeren om uit spraken te kunnen doen over de kwaliteit en kwantiteit van de data, waarna de data opgeslagen wordt in een datamart in de vorm van een werkster conform de Kimball strategie. Deze informatie wordt opgeleverd door gebruik te maken van SQL Analysis Server d.m.v. OLAP technologie.

Periode: Juli 2002 tot december 2003 Pim Interactive Media

Functie(s): Technisch Ontwerper, Technisch Architect, Programmeur

Operating systems: Windows 2000

Software: MS SQL server 2000 & IIS & Exchange Server 2000 & Visual Studio 6.0 & Wise Install Manager 7.0

Werkzaamheden: De klant had een applicatie laten bouwen voor het opvoeren van campagnes. Deze campagnes dienen voor mailing en SMS services. De mailings en SMSen worden in grote aantallen per campagne verwerkt. Verder moest de applicatie voorzien zijn van 'Response to Response' en 'Bouncing' en 'Unsubscription'.De applicatie en services draaien op de web server. Data werd opgeslagen op de SQL server. Echter bleek bij oplevering een te groot aantal defects, performance problemen en de applicatie werkte niet volgens de specificaties. Voor de applicatie werd ik ingezet om binnen een maand alle problemen op te lossen c.q. Op nieuw te bouwen.De applicatie is web based en ontwikkeld in ASP, HTML, Javascript & Vbscript. De overige componenten in Visual Basic. Verder zijn alle database functionaliteiten vervangen door SQL scripts en Stored Procedures. De applicatie is gedeelte herschreven en anderzijds aangepast m.b.t. defects en ontbrekende specificaties.

Periode: Augustus 2001 tot half Juni 2002; Rabobank ICT

Functie(s): Technisch Manager/Projectleider, Technisch Architect, Programmeur

Operating systems: Windows NT 4.0, Windows 2000, IBM OS390

Software: MS SQL server 7.0/2000 & Visual Studio 6.0 & IBM MQ Series & Connect Direct

Werkzaamheden: - Voor het realiseren van een Regionaal Klant Contactcenter en een Centraal Fulfilment Center en een aansluiting op het outputbedrijf van de Rabobank droeg ik de alle technische verantwoordelijkheden. Hierbij het aansturen van technische projecten en het aansturen van technische ontwikkelingen. - Managen en ondersteunen van ontwikkelteams binnen het project KLANT. De activiteiten bestaan uit plannen, coŲrdinatie, aansturen en het sturen van alle technische activiteiten binnen het project. - Het ontwerpen van alle applicaties en alle technische koppelingen, interfaces. Deze bestaan uit functionele en technische ontwerpen en de bijbehorende schema's.- De relatie tussen functioneel en technisch ondersteunen- Bouwen van interfaces, applicaties en een schil om een C++ API (Generieke Service Laag).- Bouwen en ontwerp van een Monitoring applicatie voor beheer. (Internet applicatie)
- Het ondersteunen van technische foutherstel en nazorg.- Het ondersteunen met technische kennis en expertise.- Het overdragen van kennis en expertise.

Periode: Februari 2001 tot Augustus; Rabobank ICT

Functie(s): SQL programmeur / VB programmeur

Operating systems: Windows NT 4.0

Software: MS SQL server 7.0 & Visual Basic 6.0

Werkzaamheden: - Op bouwen van store procedures binnen SQL 7.0 database- Ontwikkelen Visual Basic applicatie voor Benchmarking. Deze applicatie diende voorbeheer en aansturen van store procedures en SQL database en het genereren van grafische weergaven.
Periode: Half december 2000 - eind januari 2001;Rabobank ICT

Functie(s): VB programmeur

Operating systems: Windows NT 4.0

Software: Visual Basic 6.0 Visual C++

Werkzaamheden: Ontwikkelen van een generieke VB schil om een C++ API heen.

Periode: januari 2000 - december 2000; Heineken Export Group BV

Functie(s): VB/VBA manager/consultant, Technisch Projectleider , VB/VBA programmeur

Operating systems: Windows NT 4.0 /98 /95

Software: MS Office 95/97, Visual Basic 5/6, MS SQL Server, Visio Pro,Wise install manager

Werkzaamheden: Ontwikkelen van een geÔntegreerd planning pakket, bestaande uit vier MS Access applicaties. Hierin worden salesplan volumes en de financiŽle budgetteringen met elkaar in een scenario applicatie geanalyseerd, berust op verbeteringen in de toekomst.
Verdere werkzaamheden bestaan uit ontwikkelen en verbeteren van bestaande applicaties in Microsoft Office en Visual Basic. Aansturen en ondersteunen van projecten. Analyseren en advies uitbrengen en ondersteuning bieden voor bestaande en nieuwe applicaties in VB, Office, SQL Server en overige systemen onder Windows NT.


Periode: november 1999 tot januari 2000, Heineken Export Group BV

Functie(s): VB/VBA manager/consultant, Technisch Projectleider, VB/VBA programmeur

Operating systems: Windows NT 4.0 /98 /95

Software: MS Office 95/97, Visual Basic 5/6, MS SQL Server, Visio Pro,Wise install manager

Werkzaamheden: Ontwikkelen van een grafiek generator in MS Excel, waarbij gegevens vanuit Future Master wordt geladen waarna de data in een speciaal formaat wordt geconverteerd. Na converteren wordt deze data in een rekensheet geladen en de data zodanig bewerkt zodat grafieken kunne worden gegenereerd, waarin adviezen voor de toekomst worden getoond.
Ontwikkelen en verbeteren van bestaande applicaties in Microsoft Office en Visual Basic.∑ Verbeteren van performance van applicaties en servers∑ Technische & functionele verbeteringen binnen bestaande maatwerk applicaties binnen de Microsoft omgeving.∑ Programmeren van scripts, t.b.v. dagelijkse verrichtingen van gebruikers en IT specialisten.∑ Ontwikkelen van interfaces tussen bestaande applicaties & systemen, bijv. DWH, sap, MS office applicaties∑ Ontwikkelen van een factureringssystemen met rapportages in MS Word 95/97, middels het gebruik van voorgeprogrammeerde templates.

Periode: september 1999 tot november 1999, Heineken Export Group BV

Functie(s): VB Analist\programmeur, VB Consultant, Technisch Projectleider

Operating systems: Windows NT 4.0

Software: Visual Basic 5/6, MS SQL Server 6.5

Werkzaamheden: Ontwikkelen van een interface tussen SAP/DWH & SQL Server. Vanuit de Visual Basic procedure, middels ADO connectie, worden Stored Procedures aangestuurd op de SQL Server. Na transactie in Dataware House of SAP wordt een status gecreŽerd en bijgehouden in een MS Access database. Vanuit de status die behaalt wordt, wordt bepaald welke volgende procedure(n) er uitgevoerd word(en).Periode: maart 1999 tot september 1999, Cimad/IBM Consultancy

Functie(s): VB/VBA Analist\programmeur

Operating systems: Windows 98/95

Software: MS Office 95/97, Visual Basic 5/6

Werkzaamheden: Ontwikkelen van een personeelsdatabase systeem in MS Acces (cliŽnt/server). Hierin staan alle gegevens van het personeelsbestand, van adres tot compleet profielschets.

Ontwikkelen van een project management systeem. Deze applicatie dient om vaste en ingehuurde consultants in projecten te plannen met daarbij de prijs/kostenplaats methode. Deze applicatie is een cliŽnt/server MS Access tool voorzien met compleet autorisatie management.


Periode: september 1998 tot maart 1999, Robeco Group Rotterdam

Functie(s): VB/VBA Consultant

Operating systems: Windows 95, Winframe

Software: MS Office 95/97, Visual Basic 5/6, QARun, QATracksource, QADirector

Werkzaamheden: Ontwikkelen van een geautomatiseerd test-tool, die ontwikkeld werd in Compuware QA applicaties. Verder is een tool ontwikkeld, die de VBScript, die gebruikt werden in QARun, automatisch genereerde vanuit MS Excel 95. Voor administratie van het gehele test proces, is een Tool ontwikkeld in VB, waarbij script in opgeslagen werden en beheerd. Hierin stonden alle transacties van de te testen omgeving en alle acties en benodigdheden, die bij het testen gebruikt werden. De test diende om het systeem EURO en millennium bestendig te maken.

Periode: januari 1998 tot september 1998, Fortis Utrecht

Functie(s): Analist/programmeur, communicatie consultant

Operating systems: Windows 95, MVS Mainframe

Software: Multi-editor 8.1, MS Office 95, MS Visual Basic 5

Werkzaamheden: In dit project heb ik deel genomen aan de update van het transactie-systeem van Fortis, dat in een mainframe omgeving plaatsvond. Alle updates vonden plaats in Cobol 85. De systemen moesten EURO bestendig worden gemaakt.

Ontwikkelen van een communicatie traject, waarbij schriftelijke en mondelinge communicatie van toepassing was. Binnen een MS Access applicatie werden alle afspraken cq vergaderingen, notulen etc. bijgehouden in een database.


Periode: juni 1995 tot December 2001, Freelance

Functie(s): Adviseur/analist, programmeur, ondersteunende functie

Operating systems: Windows 3.x /95 /98 /2000 /NT, MS Dos

Software: Diverse software & Hardware

Werkzaamheden: Ondersteuning bieden aan klein & midden kader bedrijven in eigen regio. O.a. Automobielbranche, drukkerijen, privť gebruikers, Wasserijen, logistieke bedrijven.Periode: februari 1995 tot juni 1995, Nissan Dealerschap Nederland Freelance

Functie(s): Systeem ontwikkelaar/ programmeur

Operating systems: Windows 3.x /95, MS Dos

Software: Lotus Smart suite (Approach), Dbase IV

Werkzaamheden: Ontwikkelen Telemarketing applicatie. Bedoeld voor het administreren en onderhouden klanten database en reclamewerk.
Periode: juli 1996 tot september, Stage & afstudeer projecten

Functie(s): Technisch ontwikkelaar

Operating systems: Windows 95, CADCAM, PLC, CNC programming

Software: ACAD R10, Autolisp, PLC (Hitachi J-16), CNC besturingssystemen

Werkzaamheden: ∑ Romein Staalbouw;Programmeren en verbeteren van systeem programma's voor CNC bestuurde machines.

∑ GTI Zephir koelsystemen;Ontwerpen van bestaande en nieuwe koelsystemen, waar ook de complete installatie een onderdeel van was.