No Title
cv: 4126 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sSupervisor Front office
Assendelft
1-2-2011
werk

Opleidingen Basisopleiding(en) Lts Mavo Mts Grafisch 2 jaar te Zwolle 2 jaar te Bergen (BRD) 2 jaar te Zaandam (avond)
Cursussen en TrainingenTalen: Nederlands
goed

Engels
goed

Duits
goed


MCSE Novell System manager MG2 Elementaire bedrijfskunde AutoCad ISDN Multi protocol training Windows OS/2 Lanmanger / Lanserver Win NT Win NT Windows 2000 Macromedia 4 Modules NT 4.0 3.11 3.12 10 3.5 4.0 3.51 4.0 + Cluster server Introductie + 1560 BC Flash 4.0

Hardware: en apparatuur
PC's, Lan adapters, modems, 3270,5250, ISDN kaart/adapters Ethernet, Tokenring, 37xx, concentrators, Mau's, Cau's, Mux apparatuur, Switches, Routers, Repeaters, Bridges, Compaq, HP, IBM, Dell, Toshiba, Digital, printers en div randapparatuur, Palm organizers.

Software
Office XX, Office XP, Outlook, ABC, CorelDraw, PhotoShop, Illustrator, WP, Lotus Notes, FrontPage XX, Norton Utilities, Oracle, Usoft, Visual Cafe, Lotus Notes, Sap, Macromedia Flash, Dreamweaver, Director, enz.

Tools / Utilities / Anti Virus
VAI Process Manager, SD4 HP Servicedesk, Magic (helpdesk tool), Checkit, Cleansweep, Pc Anywhere, Remotely anywhere, Ghost, Partiton Magic, Norton, McAfee, VmWare, Microsoft virtual server.

Operating systemen
Dos, Windows 3xx, Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows XP, Win NT 3.5, Win NT 4.0, Windows 2000, 2003, Exchange, IIS, Lanserver, Novell, Os2, Lanmanger, Citrix, Sharepoint.

Diversen
Firewall 1, MimeSweeper Microsoft 4.0 Cluster server, Sharepoint

Protocollen
TCP/IP, Netbeui, Nwlink, Slip, PPP

Netwerken
Tokenring, Ethernet, Internet, Intranet, VPN, WAN, LAN, SAN, Dial-in, Wireless.

Cursussen en trainingen
LIFO (Life orientations)
Process Manager
MCSE
ITIL
VCA
Novell System manager
MG2 Elementaire bedrijfskunde
AutoCad
ISDN Multi protocol training
Windows OS/2
Lanmanger / Lanserver
Win NT
Win NT
Windows2003
Macromedia
Escalar
VAI
NT 4.0/2000
Foundation
Veiligheids certificaat
3.11 3.12

10


3.5 4.0
3.51
4.0 + Cluster server
Introductie
Flash 4.0 / Dreamweaver

Ho:bby's
Golfen


Recente functie
Co÷rdinator / Projectleider


Huidige studie
Administering Windows SharePoint Services and SharePoint Portal Server 2003


Kennis en ervaringsgebieden


Ervaringsoverzicht:

Organisatie/bedrijf

Gedurende de periode
Functie: Taakomschrijving
DITP Haarlem
CORUS RDT IJmuiden / UK
Juli 2006 / heden
Co÷rdinator / Projectleider
Voorbereidende werkzaamheden t.b.v. een grootschalige migratie naar Windows XP binnen Corus RD&T IJmuiden en de UK. Het analyseren en advies uit brengen over het in gebruik nemen / houden / vervangen van applicaties (+/- 2000) die momenteel in gebruik zijn binnen RD&T. Informatie verzamelen over in gebruik zijnde applicaties bij het RD&T (gebruik makend van VAI Process Manager) via telefoon, mail en persoonlijk contact met medewerkers van het RD&T, leveranciers, functioneel en technisch beheerders. Het testen van de applicaties op de nieuwe omgeving, aan de hand van een acceptatie test. Het aanleveren van de geteste applicaties aan het script team. Voorbereiding migratie 1200 werkplekken Windows XP (in 2 maanden) bij Corus RD&T IJmuiden en de UK. Co÷rdinatie en opstellen van de detailplanning dagelijkse werk-zaamheden van het testteam 14 fte's in Nederland en de UK.

Organisatie/bedrijf

Gedurende de periode
Functie: Taakomschrijving
DITP Haarlem
CORUS IJmuiden
November 2005 / Juli 2006
Co÷rdinator / Planner
Projectco÷rdinator Migratie 6000 werkplekken Windows XP (in 2 maanden) bij Corus IJmuiden. In deze rol rapporteerde ik direct aan de Projectmanager migratie van Corus IS. Samen met een team van 16 Floorwalkers" ondersteunden wij de uitrol, die werd uitgevoerd door Centric.
Complex aan deze migratie was o.a. het logistieke gedeelte omdat het ging om 215 locaties op het Corus terrein (16 km2). Verantwoordelijk voor (voorbereidingsfase) uitwerken uitrolplan aan de hand van de PID, uitwerken logistiek, werkinstructies en communicatieplan.
Communicatie met en voorlichting van klantenvertegenwoordigers.
Co÷rdinatie van de inventarisatie van huidige en gewenste toekomstige situatie i.s.m. de klantvertegenwoordigers, co÷rdinatie en opstellen van de detailplanning i.s.m. de planner van Centric (verantwoordelijk voor fysieke uitrol). Aansturing en planning van de inzet van 16 "Floorwalkers".
Opstellen en uitvoeren klant tevredenheids onderzoek / evaluatiesessies met klantcontactpersonen. Het opvoeren van de benodigde changes en verantwoordelijk voor inkomende incidenten en zorgdragen voor de juiste afhandeling.


Organisatie/bedrijf

Gedurende de periode
Functie: Taakomschrijving
DITP Haarlem
DTO Ministerie van Defensie
November 2004 / November 2005
Co÷rdinator / Projectmedewerker
Voorbereidende werkzaamheden t.b.v. een grootschalig migratieproject van Windows NT naar Windows XP/2003 binnen Defensie. Het analyseren en advies uit brengen over het in gebruik nemen / houden / vervangen van applicaties die momenteel in gebruik zijn binnen Defensie. Informatie verzamelen over in gebruik zijnde applicaties bij het Ministerie van Defensie via telefoon, mail en persoonlijk contact met medewerkers van het Ministerie van Defensie, leveranciers, functioneel en technisch beheerders. Het analyseren van vergaarde informatie van applicaties om tot een goed advies te komen richting de klant. Rapportages schrijven over de geanalyseerde applicaties. Inclusief een advies en offerte voor het in gebruik nemen. Het testen van de applicaties op de nieuwe omgeving, aan de hand van een door defensie geschreven test procedure. Het aanleveren van de geteste applicaties aan het script team.

Organisatie/bedrijf

Gedurende de periode
Functie: Taakomschrijving
DITP Haarlem
Tommy Hilfiger
Maart 2004 / november 2004
Supervisor Front Office
Verantwoordelijk voor de aansturing en co÷rdinatie van de afdeling Front Office (Europese Helpdesk). Inhoudelijk betekent dit operationeel leiding geven aan een groep van 7 helpdesk medewerkers en een administratief medewerkster voor 650 gebruikers. Het voeren van Intake, beoordeling gespreken en opleidingstrajecten. Ook verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van de planning, registratie en administratie van alle medewerkers. Co÷rdineert en bewaakt de voortgang van de reparatie- of installatiewerkzaamheden intern en extern. Het aanspreekpunt voor de gehele organisatie voor alle vragen die betrekking hebben op de afdeling Front Office. Zorg dragen voor een complete inventarisatie van de huidige hard en software. Voertaal was engels.

Organisatie/bedrijf

Gedurende de periode
Functie: Taakomschrijving
DITP Haarlem
CORUS IJmuiden
Sept 2002 / maart 2004
Co÷rdinator / Planner
Het verzorgen van de dagelijkse planning, betreffende de uitrol van de nieuwe Windows 2000 werkplek (4250 stuks), uitgevoerd door 16 engineers (Getronics).
Het maken van afspraken met klanten (eindgebruikers). Co÷rdinatie van klachten (1e lijns) en toezien op de uitvoering door de helpdesk. Het versturen van de aangevraagde applicaties doormiddel van sms.

Organisatie/bedrijf

Gedurende de periode
Functie: Taakomschrijving
SSB Rhenen
Albert Heijn Zaandam
Augustus 2001 / augustus 2002
Beheerder / Projectmedewerker
Het maken van een SLA (Service Level Agreement) ten behoeve van het dagelijksbeheer, het verzorgen van dagelijks beheer, het opnieuw inrichten van file server, printer server, op basis van Windows NT 4.0 Cluster server en werkstations, documenteren en het verzorgen van procedures, ondersteuning bij onderzoek implementatie citrix omgeving.


Organisatie/bedrijf

Gedurende de periode
Functie: Taakomschrijving
SSB Rhenen
Bouwfonds Nederland
September 2000 / augustus 2001
Beheerder / Projectmedewerker
Verantwoordelijk voor de co÷rdinatie en installatie van een DMZ, gebruikmakende van Firewall 1 en MimeSweeper, in samenwerking met derden, het configureren en documenteren van de dagelijkse werkzaamheden en kennisoverdracht aan de vaste medewerkers. Het opstellen van een POF (Project Opleverings Formulier) het zorgdragen voor de juiste afhandeling en nazorg (checklist), kosten en urenverantwoording op basis van nacalculatie.
Het integreren van de ABN / AMRO Vastgoed bank en De Haarlemsche met een Novell/ NT 4.0 omgeving en binnen Bouwfonds Nederland, inventariseren oude omgeving en zorgdragen voor een test omgeving, verhuizing van de hardware. Inrichting en co÷rdinatie uitrol nieuwe omgeving ABN /AMRO en De Haarlemsche. Toezien op de gemaakte afspraken met betrokkenen en dit rapporteren aan manager BITS. Het opnieuw opzetten van de intranet site voor de afdeling bits, gebruik gemaakt van Frontpage en Macromedia Flash.

Organisatie/bedrijf

Gedurende de periode
Functie: Taakomschrijving
SSB Rhenen
LeasePlan Nederland
September 1999 / september 2000
Beheerder / Projectmedewerker
Co÷rdinator van de beheergroep met 7 medewerkers het verzorgen van de dagelijkse planning (call-take, floorwalker en projecten) het houden van intake en beoordelingsgesprekken. Beheer op een NT4.0 omgeving met drie vestigingen (Son & Breugel, Groningen, Rijswijk) gekoppeld doormiddel van cisco routers. Koppelingen naar een Bull en AS400, en het gebruik van een IBM SHARK storage kabinet. Onderhoud en beheer van 3 webservers (LeasePlan.nl, TravelCard.nl, MobilityResult.nl) op basis van Microsoft IIS. Dagelijkse werkzaamheden en planning zoals Qkeeping en lopende projecten, o.a. het maken van een COE (standaard omgeving) voor de desktop en laptop doormiddel van GHOST en daarbij het zorgdragen van de uitrol (verhuizing) en planning voor 450 werkplekken. Installatie procedures en documentatie. 2e lijn helpdesk, aanspreekpunt voor de helpdesk met als taak learning on the job. Vooronderzoek Windows 2000, server en werkstation.

Organisatie/bedrijf

Gedurende de periode
Functie: Taakomschrijving
Software Pool detachering
KPN Telecom / ATM Services
September 1998 / september 1999
Beheerder / Projectmedewerker
Het inrichten van een netwerk op basis van Windows NT 4.0, waarbij gebruik wordt gemaakt van Exchange 5.5 en SQL server, het verzorgen van diverse koppelingen naar het ATM netwerk, het opzetten en testen van een back-up netwerk voor een fallback situatie, het configureren van routers en inbel mogelijkheden. Het opzetten en onder -houden van een intranet. Het testen van nieuwe software voor ATM Services, zoals SVV, Bas tool, Luit tool, advies bij aanschaf van nieuwe hard en software, het verzorgen van een training on the job voor de toekomstige vaste beheerder. Eerste en tweedelijns ondersteuning.
Contacten onderhouden met derden voor onderhouds -contracten zoals HP, Dell, Compaq. Het opstellen van installatie procedures en het verzorgen van de documentatie, het verzorgen van een beheers document en taakomschrijving voor de vaste beheerder.


Organisatie/bedrijf

Gedurende de periode
Functie: Taakomschrijving
Software Pool detachering
Hogeschool Holland Diemen
December 1997 / september 1998
Beheerder / Projectmedewerker
Het dagelijksbeheer op een Win NT 4.0 omgeving met 500 user in een omgeving met o.a Oracle, Exchange, de voorbereiding van de migratie van Novell naar Win NT 4.0, het vaststellen van de standaard omgeving, het testen en implementeren van de huidige software gevoerd door de Hogeschool Holland op Win NT, het inrichten van de servers, werkstations, co÷rdinatie uitrol en verhuizing van de werkplekken, documenteren, rapporteren, installatie en configuratie procedures schrijven. Dit alles gebeurt in projecten. Tevens vraagbaak en aanspreekpunt voor de helpdesk.

Organisatie/bedrijf

Gedurende de periode
Functie: Taakomschrijving
Skillco
ABN / AMRO Bank
Juni 1997 / december 1997
Beheerder / Projectmedewerker
Implementatie nieuwe hardware, servers, werkstations, het maken van unattended installatie scripts Win NT werkstation 4.0 en deze ook documenteren, ondersteuning overgang van Lanserver 2.11 naar Win NT 4.0 voor de gebruikers, dagelijks beheer Win NT omgeving, het begeleiden en plannen van herinrichting computerruimtes en laten uitvoeren door technisch beheer.

Organisatie/bedrijf

Gedurende de periode
Functie: Taakomschrijving
TTP automatiseringsdiensten
Holdingmaatschappij De Telegraaf
November 1996 / juni 1997
Technisch Co÷rdinator
Het aansturen van de groep ondersteuning voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden, helpdesk, installatie, en uitrollen van nieuwe apparatuur. Het beschrijven en opzetten van installatie procedures, research en implementatie van nieuwe hard en software, contacten onderhouden met Getronics over de afhandeling reparaties.

Organisatie/bedrijf

Gedurende de periode
Functie: Taakomschrijving
TTP automatiseringsdiensten
Koninklijke Ahold
November 1995 / november 1996
Site: engineer / beheerder
Ondersteuning systeembeheer op Lan Server 4.0, installaties van pc's en servers, eerste en tweedelijns helpdesk, gebruikers ondersteuning, reparaties on site, advies bij aanschaf van software, apparatuur, zoals pc's, printers, modems, servers, contacten onderhouden met derden over onderhouds - contracten en storingen.

Organisatie/bedrijf
Gedurende de periode
Functie: Taakomschrijving
OfficeCom
Mei 1995 / november 1995
Customer support engineer
Installeren van fax software in een LAN omgeving daarbij het geven van technische trainingen aan systeembeheerders en gebruikers van de pakketen Lan Fax / Rightfax, telefonische ondersteuning, en het houden van presentaties, onsite ondersteuning op diverse netwerkomgevingen ten behoeve van Rightfax en Lan Fax.


Organisatie/bedrijf
Gedurende de periode
Functie: Taakomschrijving
ANCHOR Datacomm
Oktober 1993 / mei 1995
Customer support engineer
Eerstelijns reparatie check van defecte apparatuur, ondersteuning aan klanten, bij installaties en storingen met modem en isdn apparatuur zowel telefonisch als op lokatie, het geven van technische trainingen en presentaties. Back-up systeem beheerder in een Novell 3.12 omgeving met 80 users.

Organisatie/bedrijf

Gedurende de periode
Functie: Taakomschrijving
Multec uitzendorganisatie
IGMA Amsterdam
Juli 1993 / oktober 1993
Field service engineer
Installeren van een Tokenring netwerk in een OS/2 2.1 omgeving. Instructie en begeleiding van gebruikers in de nieuwe omgeving. Eerste lijns helpdeskfunctie en co÷rdinatie van leveranciers i.v.m. reparaties en onderhoudswerkzaamheden.

Organisatie/bedrijf


Gedurende de periode
Functie: Taakomschrijving
Multec uitzendorganisatie
Gemeentelijk Vervoer Bedrijf Amsterdam
Maart 1993 / juli 1993
Field service engineer
Ondersteuningswerkzaamheden in een ethernet VAX/VMS omgeving t.b.v. de gebruikers. Het plaatsen van Digital apparatuur, het plaatsen van pc's en terminals in een netwerk en standalone omgeving. Het installeren van diverse software pakketten en het oplossen van storingen op hardware en software gebied.

Organisatie/bedrijf

Gedurende de periode
Functie: Taakomschrijving
Multec uitzendorganisatie
ABN/AMRO Bank
Juni 1992 / maart 1993
Field service engineer
Het installeren van nieuwe pc's in een tokenring omgeving, zowel hardwarematig als softwarematige storingen oplossen, het configureren en plaatsen van 32xx concentrators, mau's, cau's en coax-muxen met de daarbij behorende kasten ten bate van het patchpanel gedeelte, het installeren van modems en inbel mogelijkheden in een LAN / WAN omgeving.

Organisatie/bedrijf

Gedurende de periode
Functie: Taakomschrijving
Multec uitzendorganisatie
Interform Computers Supplies
Jan 1992 / juni 1992
Telefonisch verkoper
Verkoop en advies ten behoeve van computer supplies.

Organisatie/bedrijf
Gedurende de periode
Functie: Taakomschrijving
Digital computers Amsterdam
Mei 1989 / december 1991
Field Service engineer
Onderhoud aan VAX/VMS clusters.
Het oplossen van diverse storingen en het plaatsen van nieuwe terminals en printers, Projectverantwoordelijk m.b.t. co÷rdinatie uitvoering en contact met de klant.

Organisatie/bedrijf

Gedurende de periode
Functie: Taakomschrijving
Content uitzendbureau
Rijksluchtvaartdienst Schiphol
Nov 1988 / Mei 1989
Grafisch medewerker
Co÷rdinatie en uitvoer opmaak vluchtgegevens.

Organisatie/bedrijf
Gedurende de periode
Functie: Taakomschrijving
Ministerie van Defensie
November 1981 / mei 1988
Kvv sergeant
Detachementcommandant bij de verbindingsdienst in de rang van sergeant met daarbij de gebruikelijke werkzaamheden.