No Title
cv: 4129 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sSenior .NET developer, functioneel ontwerper, technische ontwerper
Amsterdam
1-4-2011
opdracht

Basisopleiding
periode opleiding diploma
01-01-1989 t/m 01-01-1996 VWO, Jan van Scorel college, Alkmaar Ja

Vakopleiding
periode opleiding diploma
01-01-1996 t/m 01-01-1997 Informatica, Universiteit Twente, Enschede Nee
01-01-1997 t/m 01-01-2001 Hogere Informatica, Hogeschool Enschede Ja

Cursussen en bedrijfsopleidingen
periode opleiding diploma
01-01-2001 t/m 01-01-2001 Visual Age & Websphere, IEC (IBM), Ter Hulper nvt
01-01-2003 t/m 01-01-2003 .NET Specialist nvt
01-01-2003 t/m 01-01-2003 Landmark Education, Amsterdam nvt


periode : 01-11-2004 t/m 31-03-2005
functie : Senior .NET developer, functioneel ontwerper, technische ontwerper
bedrijf : Interpolis Pensioenen, De Meern
omschrijving : Activiteit: Medeverantwoordelijk voor het implementeren van een service oriented architecture. Vier legacy backoffices zijn via verschillende webservices ontsloten met één nieuw te maken centrale backoffice. Vervangend teamleider gedurende de vakantie van de teamleider. Het modificeren van diverse use cases. Veelvuldig betrokken bij de communicatie met het business team. Het opstellen van een test framework waarmee webservices via op verschillende scenario's kunnen worden getest voor de ontwikkel, test, acceptatie en produktie omgevingen (OTAP). Verantwoordelijk voor het functioneel en technisch ontwerp van data autorisatie. Realisatie: Service Oriented Architecture, Biztalk 2004, Web Services, Design Patterns, LLBLGenPro, NUnit, UML, NDoc.

periode : 01-04-2004 t/m 13-10-2004
functie : Ontwerper, Architect, Senior .NET developer, .NET Coach
bedrijf : Variomatic Media B.V.
omschrijving : Activiteit: Het inwerken in de voormalige applicatie en het Logisch Data Model dat reeds was opgesteld door een derde partij. Verantwoordelijk voor het ontwerp van het Technisch Data Model, de database tabellen en het maken van een applicatie architectuur, inclusief documentatie hiervan. Het converteren van data uit het voormalige systeem naar de struktuur van het nieuwe systeem. Hiervoor moesten diverse XML files en SQL tabellen (SQL Server 2000) worden geinterpreteeerd en omgezet. Het realiseren van een prototype en het maken van de applicatie. Tijdens het implementeren is er helaas veelvuldig scope creep opgetreden waardoor diverse onderdelen opnieuw geanalyseerd, ontworpen en gerealiseerd moesten worden. Voor de interactie met de DB (en de mapping van de entiteiten) is gebruik gemaakt van de mapping tool LLBLGenPro. Ik heb me bezig gehouden met het implementeren van de bedrijfsregels, alsmede met het implementeren van de front-end. Het gebruik van Application Blocks; de applicatie maakt gebruikt van het Updater Application Block en Exception Management Application Block. Het gebruik van Localization aangezien de applicatie meerdere talen ondersteunt in de interface. Het bijhouden van de voortgang en kwaliteit van de applicatie door gebruik te maken van MS Project Server, PHPCollab en Continuous Integration (door de combinatie van NAnt, NUnit en SubVersion). Het technisch ondersteunen van een project lid zonder .NET ervaring. Realisatie: Outlook 2003 Look & Feel, .NET Windows Forms (C#), Sql Server 2000, Multi threading, Web Services, Design Patterns, LLBLGenPro, Localization. Resource files, attributes, NAnt, NUnit, PHPCollab, MS Project Server, Continuous Integration, SubVersion.

periode : 01-02-2004 t/m 01-03-2004
functie : Senior Developer
bedrijf : Ordina
omschrijving : Activiteit: Het aanpassen van diverse COM componenten en ASP pagina's zodat deze functioneren in een vernieuwde server topologie (namelijk een cluster van machines voor fail-over functionaliteit). Ook het aanpassen van diverse webservices (C#) hoorde hierbij. Realisatie: C#, JavaScript, Sybase (OLE), Web Services, Visual Source Safe.

periode : 01-09-2003 t/m 01-01-2004
functie : Analist, Ontwerper, Architect, Senior .NET developer
bedrijf : Ordina
omschrijving : Activiteit Het uitwerken van verbeterpunten die genoemd staan in het evaluatie rapport dat is opgemaakt naar aanleiding van het project Mobiel Blauw I; voornamelijk het uitbreiden van ondersteunde systemen die bevraagd konden worden. Het geven van technische ondersteuning aan eindgebruikers tijdens de pilot door beschikbaar te zijn voor een telefonische helpdesk. Het uittesten van UMTS in de eerste UMTS Pilot van Vodaphone in Amsterdam. Hiervoor moest de beschikbaarheid en snelheid op diverse lokaties en tijdstippen op de dag worden getest en doorgegeven aan Vodaphone. Realisatie: C#, ASP.NET (C#), JavaScript, Sybase (OLE), Web Services

periode : 01-07-2003 t/m 01-09-2003
functie : Analist, Ontwerper, Architect, Senior .NET developer, Documentalist
bedrijf : Ordina
omschrijving : Activiteit: Verantwoordelijk voor het realiseren van de 'fundering' waarop alle applicaties binnen de Regio Politie Amsterdam-Amstelland worden ontwikkeld. Dit produkt is een samensmelting van best practises die is opgesteld door alle .NET ontwikkelaars (ongeveer 10) binnen de politie Amsterdam. Onderdelen die o.a. in deze laag zijn gerealiseerd zijn: authenticatie, autorisatie, caching, configuration, database interaction, logging, mail, primitive types, threading, timing, web focus, web formatting, web infotext, web keyinterceptors, web navigation, web validation, web form framework, web column templates, web sessions en web controls. Het UIP (User Interface Process) Application Block is tevens onderzocht. Het presenteren van het gerealiseerde produkt aan Microsoft tijdens een meeting bij de politie. Gebleken is dat ons ontwerp als 'geavanceerd' werd betiteld en op heel veel punten overeenkomt met de standaarden die Microsoft zelf hanteert; in het product is bijvoorbeeld een opspliting gemaakt in drie lagen. Tesamen vormen deze het fundament van iedere te realiseren .NET applicatie binnen de politie Amsterdam. Het documenteren van het produkt, zodat nieuwe ontwikkelaars dit snel oppakken en er makkelijk mee kunnen werken. De documentatie bestond uit een aantal Word documenten, waarin naast voorbeelden en tekst ook diverse UML diagrammen zijn gebruikt. Realisatie: Design patterns, XML, .NET CustomWebControls, .NET WebForms, ADO.NET, Sybase, Sql Server 2000, IIS, Visual Source Safe.

periode : 01-06-2003 t/m 01-09-2003
functie : Senior .NET developer, .NET 'coach'
bedrijf : Ordina
omschrijving : Activiteit: Het analyseren van de oude applicatie die in MS Access was geschreven. Het analyseren van de nieuwe eisen voor het pakket geanalyseerd. Hiervoor is de NIAM analyse toegepast. Het maken van een technisch ontwerp in UML. Het realiseren van een prototype. Het prototype is gebruikt om te bekijken of de scope van de applicatie overeenkomt met de wensen van de klant. Het ontwikkelen van de applicatie; uit opzetten van de technische architectuur, het realiseren van web pagina's en het implementeren van bedrijfsregels. Het helpen en aansturen van mede .NET ontwikkelaars. Realisatie: C#, ASP.NET (C#), JavaScript, Sybase (OLE), MS SQL Server 2000, design patterns, XML, .NET Custom web controls, User controls, ADO.NET, Windows Authentication, Challenge response, NIAM, CSS, UML, Visual Source Safe.

periode : 01-07-2002 t/m 01-06-2003
functie : Senior .NET developer, .NET 'coach'
bedrijf : Ordina
omschrijving : Activiteit: Het uitwisselen van informatie tussen de (8-10) .NET ontwikkelaars. Tijdens deze wekelijkse overleggen werden problemen besproken en onderzocht, best practises met elkaar gedeeld en onderwerpen 'klassikaal' behandeld; ik heb hierin een belangrijke rol in gespeeld aangezien ik heel veel ervaring had opgedaan bij het eerste .NET project dat bij de politie Amsterdam is uitgevoerd. Deze overleggen en best practises zouden uiteindelijk resulteren in het product 'Foundation Suite'. Het toepassen van een 'Styleguide', zodat alle applicaties eenzelfde look & feel hebben. Inhoudelijk betekent dit het gebruik van vele Javascript functies en CSS bestanden). Het realiseren van een applicatie naar aanleiding van het ontwerp dat door een ander projectlid is gemaakt; ik heb grote onderdelen van de server- alsmede de clientkant gerealiseerd. Realisatie: Design patterns, XML, .NET CustomWebControls, .NET WebForms, ADO.NET, Windows32API, Challenge Response, Sybase, Visual SourceSafe, MDAC, C#, ASP.NET (C#), JavaScript.

periode : 01-08-2001 t/m 01-07-2002
functie : Analist, Ontwerper, Senior .NET developer, Systeem Architect
bedrijf : Ordina
omschrijving : Activiteit: Het onderzoeken van diverse PDA's op diverse onderdelen; voor zowel technische - als praktische zaken (Javascript, ondersteunde HTML tags en bijvoorbeeld de uptime van de accu). Het maken van een rapport waarin het GPRS netwerk is onderzocht op snelheid en stabiliteit voor verschillende providers. Hiervoor is een aparte applicatie ontwikkeld. Kennis uitwisseling met andere bedrijven die reeds ervaring hadden opgedaan met PDA's en GPRS. Het maken van een haalbaarheidsanalyse voor verschillende applicaties die beschikbaar zouden worden gemaakt voor de Pocket PC. Het realiseren van een VB 6.0 component dat meerdere applicaties kan bevragen, en de resultaten van deze bevraging kan samenvoegen tot één resultaat. Het realiseren van diverse ASP pagina's die de informatie uit het VB 6.0 component presenteren. Het onderzoeken van het .NET Framework 1.0, direkt nadat deze officieel werd gereleased; ik heb me verdiept in de voordelen die C# zou bieden ten opzichte van VB 6.0. Mede door mijn inzet (en positieve bevindingen) worden toekomstige applicaties binnen het ontwikkel bureau van de politie Amsterdam-Amstelland nu gerealiseerd met C# (zie de referentie brief) in plaats van VB 6.0. Het ombouwen van het VB 6.0 component en de ASP pagina's naar C#. Hierbij is een multi-channel architectuur gerealiseerd waardoor de centrale business logica gedeeld kan worden voor verschillende devices (bijvoorbeeld voor PDA's en Desktop pc's). Tevens is de logica zo opgebouwd, dat het geheel dynamisch is; er kan op een later tijdstip een nieuw soort bevraging worden toegevoegd zonder dat dit impact heeft op de werking van het centrale gedeelte. Het begeleiden en instrueren van de pilot-eindgebruikers. Het lezen van diverse .NET boeken en het bestuderen van diverse .NET artikelen op het internet. Realisatie: Compilerbouw, Pocket PC, PDA, GPRS, Blue tooth, Windows NT4, Windows 2000, Windows CE 2002, (D)COM, Design Patterns, NIAM, XML, Challenge response, Multi threading, SSL, .NET CustomWebControls, .NET WebForms, .NET Forms, .NET WebServices, Reflection, Multi channeling, Win32API, Visual SourceSafe, SSL, Visual J++, ASP (VBScript), Visual Basic 6.0, C#, ASP.NET(C#), Visual J++ (6.0), JavaScript, Sybase.

periode : 01-02-2001 t/m 01-06-2001
functie : Analist, Ontwerper, Programmeur
bedrijf : De ICT Groep
omschrijving : Activiteit: Het onderzoeken voor welke client server architectuur (topologie) het beste kan worden gekozen in verschillende situaties; hierbij is rekening gehouden met verschillende ontwikkel- en runtime omgevingen, de onderhoudbaarheid en de performance. Het resultaat van dit onderzoek is vervolgens gebruikt om een klant situatie aan te passen aan de denkbeelden van de hedendaagse tijd. Het realiseren van een web applicatie waarin de klant situatie is nagebootst; hierbij is er voor een centrale server architectuur is gekozen. Het toepassen van CMM leven 2 voor het gehele project. Realisatie: Java, Servlets, Oracle 9i, PCVS, CMM level 2.

periode : 01-05-2000 t/m 01-08-2000
functie : Analist, Ontwerper, Programmeur
bedrijf : Doorncompany
omschrijving : Activiteit: Het uitzoeken wat de klant precies wil. Het ontwerpen van een database. Het converteren van informatie naar de database. Het realiseren van een web applicatie waarmee de informatie uit de database gepresenteerd kan worden. Realisatie: Java, Compilerbouw, JDBC, PHP, MySQL

periode : 01-09-1999 t/m 01-02-2000
functie : Analist, Ontwerper, Programmeur
bedrijf : Tower Technology, Atlanta (USA)
omschrijving : Activiteit: Het bedenken, ontwerpen en realiseren van een produkt waarmee een bedrijf met meerdere vestigingen geautomatiseerd langdurige testen kan laten uitvoeren en de status (en geschiedenis) hiervan runtime kan bijhouden en presenteren op een praktische en gebruiksvriendelijke manier. Realisatie: Java, Servlets, JDBC, Xemacs, CVS, Javadoc, UML, NIAM

periode : 01-03-1999 t/m 01-07-1999
functie : Programmeur
bedrijf : Sightline IT
omschrijving : Activiteit: Het programmeren van een website waarmee klanten van een bedrijf een digitale catalogus kunnen bekijken en orders kunnen plaatsen. Realisatie: Perl