No Title
cv: 4382 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sDeveloper
Onna
1-1-2012
werk

HTS Weg- en waterbouwkunde
HTS Bedrijfskunde
Post HTO Systeemontwerpen
Gestructureerd ontwerpen van systemen
Vakopleiding Technisch Ontwerp
Vakopleiding Structured Programming
Vakopleiding Systeem Ontwerper
Gespreks- en InterviewTechnieken
Projectleiding 1
DEC ACMS/TDMS
Datacommunicatie en Netwerken
Object Oriented Design
Over Overheid
Oracle
Vakopleiding Systeemanalist
EDI-overzicht
Object Oriented Analyses
Snowball 1
REED
Java
Uniface
Obsydian / Cool:Plex
Powerbuilder
Powertool, classlibrary.
Fasttrack to Sybase.
C# programming for the Microsoft .NET Platform
Microsoft ASP.NET
Programming the .NET framework with c#
Ascential Datastage (ETL)

Desktop Applicaties
Microsoft Excel goed
Microsoft PowerPoint goed
Microsoft Word goed


Databases
(D)COM goed
Access goed
DB2 goed
IDMS goed
MySQL goed
Oracle goed
SQL Server goed
SYBASE goed
VSAM goed
dBASE goed


Development Tools
(D)HTML goed
.net goed
ASP goed
JavaScript goed
MSSQL goed
PHP goed
PLSQL goed
PowerDesigner goed
Powerbuilder goed
RUP goed
VB Script goed
Visual Basic goed
Visual Studio goed


Methoden Technieken
DFD/ERD goed
SDM/SDM II goed
SDW goed
UML goed
Yourdon goed


Webdevelopment
Dreamweaver goed
FrontPage goed


Netwerk Tools
Proxy Server goed


Protocollen
Ethernet goed
SNMP goed
TCP/IP goed
TelNet 3270 goed


Ervaring
Documentatie goed


Overig
Powerbuilder

Opdrachtgever Pragmatic Steenwijk
Periode 01-01-2005 t/m heden
Functie Developer
Werkzaamheden Opzetten Windows 2003 webhosting, website ontwikkeling in ASP.NET (C#).


Opdrachtgever Pink Roccade / Aegon Zoetermeer / Den Haag
Periode 01-07-2004 t/m 31-12-2004
Functie ontwikkelaar
Werkzaamheden Realiseren van een release van een Asset Management applicatie. De nieuwe release moest niet alleen alleen de DAP (Dutch Accounting Principles) accounting methode ondersteunen maar ook de IFRS (International Financial Reporting Standard) en andere ( bijv. US GAAP) methodes. De applicatie fungeerde als interface tussen het 'asset management systeem' Portia en de financiele boekhouding Peoplesoft. Uitbreiden van Asset Management applicatie om naast shares, bonds ook futures en participaties te kunnen afhandelen.


Opdrachtgever Bloemenveiling Aalsmeer Aalsmeer
Periode 01-07-2003 t/m 12-06-2004
Functie Database Ontwerper
Werkzaamheden Ontwerpen en optimaliseren van databases en implementeren ervan. Beheren van ontwikkel- en systeemtestomgevingen, zowel voor Unix(HPUX) / Sybase als voor NT / MS SQL Server.


Opdrachtgever CGEY / SFB Amsterdam
Periode 01-01-2003 t/m 30-06-2003
Functie Software Engineer
Werkzaamheden Het 'porten' van de Testware Everywhere software naar Oracle 8i/9i. Tevens functionele uitbreidingen ontwerpen en realiseren.


Opdrachtgever BAC / Min. van Fin. Apeldoorn / Den Haag
Periode 01-04-2002 t/m 31-12-2002
Functie Software Engineer
Werkzaamheden Op basis van in de voorgaande beschrijving genoemde raportage is besloten tot realisatie van de intranettoepassing. Gebruik makend van JavaScript, ActiveX, Powerbuilder en Sybase is een interactieve, transactionele intranettoepassing gemaakt. Passend binnen de huidige technische infrastructuur van de Belastingdienst en het Ministerie van Financi�n. Bij de realisatie is rekening gehouden met het feit dat andere projecten gebruik zouden willen maken van 'onze' componenten. Er is daarvoor een (generieke) objectstructuur gerealiseerd.


Opdrachtgever BAC / Min. van Fin. Apeldoorn / Den Haag
Periode 01-09-2001 t/m 01-04-2002
Functie Consultant
Werkzaamheden Het in een voorgaand beschijving genoemde IKAP systeem is een C/S systeem dat bij 150 P&O afdelingen van de Belastingdienst wordt gebruikt. De 32.000 medewerkers van de Belastingdienst en het Ministerie van Financi�n leveren hun arbeidsvoorwaardelijke bronnen en doelen op papier aan bij deze afdelingen die deze formulieren verder verwerken. In het kader van het zogenaamde Employee Self Service zou het wenselijk zijn als alle medewerkers zelf hun formulieren met behulp van het intranet zouden kunnen aanbieden en de voortgang van de aanvragen zelf bewaken. Voor de P&O afdeling zou dit een behoorlijke taakverlichting zijn. Daarnaast zou het wenselijk zijn als de medewerkers inzicht zouden hebben in de effecten van hun keuzes en dit middels simulatie kunnen tunen. Het intranet is bij de Belastingdienst hoofzakelijk een informatiebron. Interactieve, transactionele applicaties zijn er alleen in laboratorium omstandigheden. De taak van de heer Bakker bestond uit het onderzoeken en vastleggen van de technische en functionele mogelijkheden , binnen de strikte randvoorwaarden van de Belastingdienst, en op basis van een kosten-baten analyse een haalbaar voorstel doen.


Opdrachtgever FIOD Apeldoorn
Periode 01-02-2001 t/m 01-09-2001
Functie Funct. Ontwerper
Werkzaamheden Het betreft een, ten behoeve van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), nieuw te realiseren systeem voor het geautomatiseerd vastleggen van dossiers en procesondersteuning middels workflow. Het systeem, geheten Proces Verbaal Systeem, ondersteunt de FIOD bij het samenstellen van alle mogelijke processen verbaal met als oogmerk het verbeteren van de kwaliteit en de toegankelijkheid. De taak van de heer Bakker was die van functioneel ontwerper


Opdrachtgever Min. van Fin. Apeldoorn / Den Haag
Periode 01-09-2000 t/m 01-02-2001
Functie Sr. Systeemontwerper
Werkzaamheden In CAO onderhandelingen van zomer 2000 werd vastgesteld dat bij de rijksoverheid vanaf januari 2001 bepaalde flexibele arbeidsvoorwaarden mogelijk zouden moeten zijn. Dit houdt in het ruilen van bronnen en doelen , bijvoorbeeld meer uren werken voor een bijdrage in kinderopvang of afzien van reiskosten tbv. een PC. De belastingdienst zou hierbij als pilot voor de rijksoverheid fungeren. De regeling diende geautomatiseerd te worden ondersteunt, waarbij de applicatie IKAP zou gaan heten. Gezien het tijdspad was een klassieke systeemontwikkelingsmethode uitgesloten, er is gebruik gemaakt van de RAD methode. De gebruikersgroep bestond hierbij uit P&O specialisten, juridische beleidsmedewerkers van het Ministerie van Financi�n en salaris specialisten (FSB Zwolle). De gebruikersgroep had volledig mandaat. Het systeemontwikkelingsteam bestond uit 2 ontwikkelaars en een teamleider / ontwikkelaar (meewerkend voorman). Gebruik makend van moderne hulpmiddelen (prototyping, brown-paper sessies) is er in deze korte tijd is naar ieders tevredenheid een volledig operationeel systeem ontwikkeld. De taak van de heer Bakker was die van teamleider / ontwerper / ontwikkelaar.


Opdrachtgever Cap Gemini Ernst & Young Utrecht
Periode 01-12-1999 t/m 01-09-2000
Functie Application Consultant
Werkzaamheden Door Pragmatic is in samenwerking met Cap Gemini en QED in deze periode een applicatie ontwikkeld waarmee het testproces kan worden ondersteunt, gebaseerd op TMAP. De applicatie biedt mogelijkheden om het testproces beter te beheren/beheersen en te analyseren (oa. impact analyse van wijzigingen, kwaliteitsprofielen samenstellen en bewaken). Daarnaast biedt de applicatie aansluitmogelijkheden voor testuitvoertools. De bouw en ontwerp zijn op 'fixed price / fixed date' basis door Cap Gemini uitbesteed aan Pragmatic. De taak van de heer Bakker bestaat uit het ontwerpen en bouwen van de applicatie. Dit gold zowel voor de serverkant (Sybase ASE 11.9 op Linux en NT, Sybase ASA 6 op Win98/95 ) als voor de cli�ntkant (Powerbuilder 7). Vanuit een PowerDesigner repository werden de databasecomponenten voor zowel ASE als ASA gegenereerd. Tevens lag de co�rdinatie en eindverantwoordlijkheid van de realisatie bij de heer Bakker.


Opdrachtgever BAC Apeldoorn
Periode 01-09-1999 t/m 01-12-1999
Functie Sr.Analist/Programmeur
Werkzaamheden Het betreft een nieuw te bouwen applicatie. Controle-gegevens van zowel uitvoerende instanties (GAK, CADANS, DETAM ea.) als van de belastingsdienst zelf worden vastgelegd door de applicatie. De applicatie biedt verder mogelijkheden tot voortgangsbewaking en het vervaardigen van bestuurlijke informatie. De taak van de heer Bakker bestond uit het ontwerpen en bouwen van de applicatie. Het betrof hier zowel de cli�nt, als de database als de installatiescripts.


Opdrachtgever Rabofacet Zeist
Periode 01-04-1999 t/m 01-09-1999
Functie Sr.Analist/Programmeur
Werkzaamheden Het betreft een uitbreiding op een bestaande. De lokale database (Sybase) werd eens per maand middels een tape gevuld met gegevens van het centrale mainframe. Ivm. vereiste actualiteit was dit niet langer acceptabel en dienden bepaalde processen op de cli�nt over actuele gegevens van het mainframe te beschikken. Deze gegevens werden middels R(emote) P(rocedure) C(alls) opgehaald. De taak van de heer Bakker bestond uit het ontwerp van zowel de lokale (Powerbuilder) kant als van de centrale (Cobol / CICS / DB2) kant. Daarnaast werd de lokale kant door de heer Bakker gerealiseerd en werd de systeemtest door de heer Bakker opgesteld en uitgevoerd.


Opdrachtgever Rabofacet Zeist
Periode 01-05-1998 t/m 01-04-1999
Functie Software Engineer
Werkzaamheden Binnen de Rabofacet zijn enkele tientallen 16-bits Powerbuilder 4 applicaties. Deze dienden in het kader van de Y2K problematiek te worden gemigreerd naar een 32-bits Powerbuilder 6 architectuur. Naast deze applicatie-laag diende ook de middleware te worden 'geupgrade' naar 32-bits. Parallel aan deze migratie werden ook de database gemigreerd van Sybase versie 10 naar versie 11. De taak van de heer Bakker bestond uit het uitvoeren van impactanalyses, migraties en het implementeren van de gemigreerde applicaties, middleware en database-componenten.


Opdrachtgever BAC Apeldoorn
Periode 01-07-1997 t/m 01-05-1998
Functie Sr.Analist/Programmeur
Werkzaamheden Binnen de afdeling Ondernemingen Lokale Toepassingen wordt een grote vari�teit aan applicaties ontwikkeld. Het betreffen OO-applicaties. De taak van de heer Bakker bestond uit het ontwikkelen van een bedrijfslaag met generieke-objecten die ten dienste staat aan alle te ontwikkelen applicaties. In het verlengde hiervan dienden de activiteiten van de verschillende bouwteams geco�rdineerd te worden zodat er niet steeds opnieuw 'het wiel' uitgevonden zou worden.


Opdrachtgever Min. BiZa Den Haag
Periode 01-04-1997 t/m 01-07-1997
Functie Software Engineer
Werkzaamheden De taak bestond uit inrichten van de technische (software) infrastructuur. -Powerbuilder. - Powertool class-library. - SQL Anywhere. - SDW metamodel.


Opdrachtgever Belastingdienst Zeist
Periode 01-08-1996 t/m 01-04-1997
Functie Sr.Analist/Programmeur
Werkzaamheden Het betrof een omvangrijk project met een bijzonder korte doorlooptijd waarbij de IAD-methodiek werd toegepast. Bij het ontwerpen van de applicatie is rekening gehouden met het toepassen van workflowmanagement (COSA). De taak van de heer Bakker was zowel die van bouwer / ontwerper als die van teamleider.


Opdrachtgever Douane Apeldoorn
Periode 01-05-1996 t/m 01-08-1996
Functie Application Consultant
Werkzaamheden In het kader van performance en tuning met name mbt. datacommunicatie tussen het lokale en centrale platform was besloten om (delen van) een applicatie opnieuw te ontwerpen. De taak van de heer Bakker bestond uit het ontwerpen van een raamwerk en uit het adviseren en begeleiden van het bouwteam.


Opdrachtgever Douane Zeist /Apeldoorn
Periode 01-08-1995 t/m 01-05-1996
Functie Teamleider
Werkzaamheden De taken van de heer Bakker hielden onder meer in ; technische projectleiding, planning, voortgangsbewaking, risico-analyse mbt. project Douane Uitvoer. Het team bestond uit circa 10 personen.


Opdrachtgever Rabofacet Zeist
Periode 01-04-1995 t/m 01-08-1995
Functie Software Engineer
Werkzaamheden De heer Bakker heeft samen met een collega op basis van een bestaand project binnen de Rabobank, Telebankieren, een demo vervaardigd van geautomatiseerd testen, inclusief geautomatiseerd controleren van de resultaten. Er werd hierbij gebruik gemaakt van TOOS en AutoTest.


Opdrachtgever DHL Brussel
Periode 01-10-1994 t/m 01-02-1995
Functie Consultant
Werkzaamheden In deze periode heeft de heer Bakker inbreng geleverd in het ontwerp van een koppeling tussen SDW en TOOS (TestOntwerpOntwikkelSysteem). Met behulp van deze koppeling werd de inhoud van de SDW-systeemencyclopedie de basis voor de invoer van TOOS. De koppeling is uiteindelijk m.b.v. SDW-Forms en SDWrite gerealiseerd.


Opdrachtgever Douane Apeldoorn
Periode 01-03-1993 t/m 01-07-1995
Functie Teamleider
Werkzaamheden Ontwikkelen, testen en onderhouden van het Sagitta Uitvoer systeem. Dit systeem biedt de mogelijkheid aan exporteurs om 'thuis' achter de PC hun uitvoeraangiften in te dienen. Via edifact komen deze in Apeldoorn op het mainframe van het BAC binnen. Hier wordt bepaald voor welke douane-eenheid ze bestemd is en via datacommunicatie worden deze naar de betreffende eenheid verstuurt. Deze bewerkt de aangifte locaal waarbij mutaties asynchroon ook op het mainframe worden vastgelegd. Tijdens de verwerking kan de aangever electronische berichten ontvangen die info bevatten omtrent de status van de aangifte. Bijv. "AANGIFTE AANVAARD", "TOESTEMMING LADEN", "TOESTEMMING VERTREK". Gedurende dit traject heeft de heer Bakker gefunctioneerd als technisch ontwerper, programmeur, teamleider. Samen met een collega geeft de heer Bakker invulling aan het AM contract Sagitta Uitvoer.


Opdrachtgever SEP Arnhem
Periode 01-01-1993 t/m 01-03-1993
Functie Analist/Programmeur
Werkzaamheden Het doel van de applicatie LEONI is om de energiebehoefte en de energieleverantie te plannen. Gegevens van centrale's en netten worden in het systeem ingevoerd en deze worden gebruikt om een zogenaamd draaiplan voor een bepaalde dag op te stellen. In dit plan staat ondermeer vermeld hoeveel een bepaalde centrale moet leveren. Er werd direct vanuit het basisontwerp geprogrammeerd.


Opdrachtgever Cap Volmac Utrecht
Periode 01-10-1992 t/m 01-01-1993
Functie Software Engineer
Werkzaamheden De heer Bakker heeft in deze periode het initiatief genomen om een hulpmiddel te bouwen dat de binnen Cap Volmac veel gebruikte methode voor functioneel testen ondersteunt. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het ontwerpen, realiseren en implementeren van deze tool, die het gehele traject van het functioneel testen volgens de techniek van beslissingsanalyse begeleidt. Deze tool wordt TOOS (TestOntwerpOntwikkelSysteem) genoemd. Dit gereedschap voor systeem-, integratie- en acceptatietesten wordt op verschillende plaatsen binnen de Belastingdienst en Cap Volmac gebruikt. Het hulpmiddel is geschikt om zowel stand-alone als in een netwerk ge�nstalleerd te worden.


Opdrachtgever BAC Apeldoorn
Periode 01-04-1992 t/m 01-10-1992
Functie Test specialist
Werkzaamheden Getest is het Inkomsten Belasting Systeem. Voor een beschrijving van dit systeem wordt verwezen naar voorgaande beschrijving. In de DOS-Cli�nt omgeving staat de programmatuur op een PC terwijl de database op een server (HP9000) staat. De koppeling tussen de PC en de server gaat via een LAN.


Opdrachtgever BAC Apeldoorn
Periode 01-03-1991 t/m 01-04-1992
Functie Test specialist
Werkzaamheden Het IBS (Inkomsten Belasting Systeem) verzorgt de verwerking van een aangifte tot een aanslag (particulieren). Van belang zijn de onderdelen - het registeren van inkomende en uitgaande berichten - het afhandelen van processen afhandelen aangifte, ambtshalve aanslag, voorlopige aanslag, afhandelen bezwaar- en verzoekschriften, navorderen - planning en werkverdeling binnen een belastinginspectie (eenheid) Het betreft een gedecentraliseerd systeem. Het is ontworpen om op een eenheid ge�nstalleerd te worden en heeft interface-functies naar .a. centrale systemen van de belastingdienst in Apeldoorn. In de rol als testspecialist heeft de heer Bakker de volgende taken verricht: - analyseren van Functionele Specificaties (controle op volledigheid en consistentie) en doen van wijzigingsvoorstellen - maken van Logisch en Fysiek testontwerp voor de Integratietest - uitvoeren van integratietests, beoordelen van testresultaten, opstellen van probleemrapporten en statusrapportage. - gedurende enige tijd teamleider geweest.


Opdrachtgever RPD Zwolle
Periode 01-09-1990 t/m 01-12-1990
Functie Software Engineer
Werkzaamheden Systeem biedt gebruikers de mogelijkheid om op basis van stambestanden selectiebestanden samen te stellen, deze te manipuleren (aggregeren, cumuleren, berekeningen en dergelijke) en op basis hiervan rapporten en kaarten dynamisch samen te stellen.


Opdrachtgever RPD Zwolle
Periode 01-06-1989 t/m 01-09-1990
Functie Software Engineer
Werkzaamheden Basis voor de conversie waren bestanden van externe instanties, de "oude ERC-bestanden en gedigitaliseerde bestanden (inclusief Remote Sensing bestanden). Met behulp van procedures en programma's werden op basis van bovengenoemde bestanden data-entry sets gemaakt die via het normale mutatieproces in de database verwerkt werden.


Opdrachtgever RPD Zwolle
Periode 01-01-1989 t/m 01-06-1989
Functie Software Engineer
Werkzaamheden Technisch ontwerp en programmering van het systeem CONTOUREN. Op basis van kwantitatieve gegevens met betrekking tot inwoneraantallen, arbeidsplaatsen en bodemgebruik (aanwezig in database) en door derden (op tape) aan te leveren isolijngegevens (stofconcentraties) wordt de gebruiker de mogelijkheid geboden om zelf kaarten samen te stellen en deze te plotten. Deze kaarten dienen om inzicht te krijgen in de blootstelling van inwoners, arbeidsplaatsen en bodemgebruik aan stof- hoeveelheden. De gebruiker heeft ook de mogeloijkheid isolijnen digitaliseren.


Opdrachtgever RPD Zwolle
Periode 01-09-1988 t/m 01-01-1989
Functie Analist/Programmeur
Werkzaamheden Het systeem "Emissieregistratie Collectief (ER-C) wordt gebruikt voor de registratie van verschillende soorten bodem-, lucht en watervervuiling en is gerealiseerd op het PRIME-computersysteem van de RPD. Het bestaat uit een zogenaamd "gedigitaliseerd" gedeelte en een daaraan gerelateerde database. Het gedigitaliseerde deel wordt in Nederland op verschillende manieren verdeeld in oppervlakken waaraan gegevens toegekend worden. Deze gegevens worden geregistreerd in het database-deel, dat uiteindelijk een zeer aanzienlijke hoeveelheid gegevens zal bevatten. Het systeem dat voornamelijk batch-geori�nteerd is, omvat onder andere de volgende onderdelen: data-entry, rapportage, automatisch genereren van mutaties, consistentie-controle van alfanumerieke en gedigitaliseerde gegevens.


Opdrachtgever Min. VROM Leidschendam
Periode 01-03-1988 t/m 01-09-1988
Functie Systeem Ontwerper
Werkzaamheden Het systeem AMBER (Administratief Beheer Milieuberoepen) registreert de voortgang van milieuberoepen en geeft beheersings- en plannings-mogelijkheden ten behoeve van een ministerie. Werkzaamheden betroffen bestandsontwerp (IDMS/X database), technisch ontwerp en systeemtesten.


Opdrachtgever Min. VROM Leidschendam
Periode 01-09-1987 t/m 01-03-1988
Functie Analist/Programmeur
Werkzaamheden Ten behoeve van een ministerie werd een subsysteem ontwikkeld waarmee het mogelijk werd voor bedrijven om meldingen van chemisch afval op floppy dan wel op tape aan te leveren, waarna deze automatisch in de database verwerkt worden. Werkzaamheden betroffen technisch ontwerp, programmering, systeemtest en implementatie.


Opdrachtgever Min. VROM Leidschendam
Periode 01-02-1987 t/m 01-09-1987
Functie Analist/Programmeur
Werkzaamheden Controleurs van een research-instelling registreren hun gemeten waarden van lucht en wateremissies van individuele bedrijven in een systeem waarmee rapporten aangevraagd kunnen worden. Het project omvatte de ombouw van bovengenoemd batch-geori�nteerd systeem naar een on-line systeem (Emissie-registratie Individueel) ten behoeve van een ministerie.Taak bestond uit technisch ontwerp en programmering.


Opdrachtgever Ballast-Nedam Saoedie-Arabie
Periode 31-12-1985 t/m 01-09-1986
Functie Analist/Programmeur
Werkzaamheden Met behulp van een calculatiesysteem was het mogelijk om op eenvoudige en snelle wijze een begroting te maken van standaardbestekken. Ook zogenaamde vrije bestekken konden begroot worden. Werkzaamheden bestonden uit ontwerp, programmering, implementatie, begeleiden van gebruikers en conversie.


Opdrachtgever Ballast -Nedam Saoedie-Arabie
Periode 01-04-1985 t/m 31-12-1985
Functie Analist/Programmeur
Werkzaamheden Het ontwerpen van een registratiesysteem ten behoeve van een bedrijf in de bouwnijverheid om van binnenlandse en buitenlandse werknemers gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs, visum en contract vast te leggen. Met behulp van dit systeem kon de afdeling personeelszaken op tijd actie ondernemen op zaken als het verlopen van visa en dergelijke.