No Title
cv: 4833 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sHoofd unit beheer ICT
DELFT
i.o.
Opdracht


2006 HEAO Bedrijfsinformatica (BI) Start in september 2006
2006 Prince2 Foundation Afgerond
2003 Upgrade naar Certified Novell Engineer 6.x Afgerond
1999 - 2000 Opleiding tot Certified Novell Engineer 5.x Afgerond
Netwerking Technologies, Netware administrator 5.x,
Advanced Netware administrator 5.x, Netware Service & Support,
NDS Design & Implementation, Groupwise administrator 5.x
1982 - 1984 Restaurantkok Voortgezette opleiding Afgerond
1979 - 1982 Restaurantkok Primaire opleiding Afgerond
1975 - 1979 LBO opleiding B niveau, Opleiding tot restaurantkok Afgerond

Huidige werkzaamheden: Hoofd unit beheer ICT, Hotelplan Internationale Reisorganisatie te Rijswijk
- verantwoordelijk voor de werking en onderhoud van het complete netwerk, de werkstations, servers, telefooncentrales, netwerkapparatuur en de diverse verbindingen met externe partijen
- coördineren van de werkzaamheden van het unit beheer
- project management met Prince2
- budgettering
- research & development
- adviseren van de manager ICT over de toekomstige ontwikkelingen op ICT gebied in relatie tot het beleid
- vervangen van de manager ICT bij diens afwezigheid
- bewaken en optimaliseren serviceverlening en klantvriendelijkheid van de helpdesk
- operationeel aansturen en motiveren van de medewerkers van de unit beheer
- verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid van de unit bestaande uit o.a. arbeidsvoorwaarden,- omstandigheden, verzuimbegeleiding, verlof-/vakantieaanvragen, werving en selectie en het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken

Werkervaring
2002 - heden Hoofd unit beheer ICT, Hotelplan Internationale Reisorganisatie te Rijswijk
Verantwoordelijk voor het complete netwerk, de werkstations, servers en telefonie van het Hotelplan hoofdkantoor en de 65 filialen, dit behelst ongeveer 500 werkstations, 20 servers, verbinding met het hoofdkantoor in Zwitserland, 2 telefooncentrales op het hoofdkantoor en 1 in ieder reisbureau incl. telefoons en diverse netwerkapparatuur. Hierbij leidinggevend aan de 5 medewerkers van de unit beheer. Enkele volbrachte projecten:
· verbetering van de serviceverlening en klantvriendelijkheid van de unit beheer, in het bijzonder de helpdesk
· onderzoek en begeleiding van de migratie van de gebruikersomgeving, hard- en softwarematig, van Windows 95 naar Windows XP Professional op het hoofdkantoor en de filialen
· onderzoek en begeleiding van de migratie van het interne netwerk naar Cisco apparatuur
· onderzoek en begeleiding van het optimaliseren van de server configuratie, o.a. nieuwe gestandaardiseerde hardware, nieuwe besturingssoftware (Netware 6.5, E-directory, MS Windows Server 2003)
· onderzoek en begeleiding van de optimalisatie van de systeemsoftware, o.a. nieuwe versies van de mail, DNS, Zenworks, MS SQL, en de webomgeving
· onderzoek en begeleiding van de serverruimte optimalisatie, o.a. koeling, stroomvoorziening, patchkasten
· onderzoek en begeleiding naar een vernieuwing van de “document flow” binnen de organisatie, waarbij de apparatuur, techniek en werkwijze werden aangepast
· onderzoek en begeleiding van de opwaardering van de 2 telefooncentrales, waaronder een callcenter systeem

Om mijn kennis op mijn vakgebied verder te verbreden start ik per september 2006 met de Heao-opleiding Bedrijfsinformatica.
Overigen: Hoofd van de bedrijfshulpverlening en bestuurslid personeelsvereniging.

Bereikt:
o een beheerafdeling die klantvriendelijk is en servicegericht werkt
o een gebruikersomgeving die er voor zorgt dat medewerkers zich volledig kunnen richten op de bedrijfsactiviteiten
o een infrastructuur die toekomstgericht, maar niet overdadig is ingericht
o een serverruimte die voldoet aan de standaarden en daarmee zonder problemen kan functioneren, ook in een hectische en veranderende omgeving
o een documentenstroom die optimaal verloopt tegen hanteerbare kosten
o door kostenverlagende middelen te gebruiken is ICT geen te dure aangelegenheid geworden
o procedures die er voor zorgen dat bovenstaande resultaten bewaakt worden


2001 - 2002 Overname t.b.v. het opzetten eigen bedrijf in Poedercoating te Tholen
Alle voorkomende werkzaamheden bij bedrijfsactiviteiten in een poedercoatbedrijf met 12 personeelsleden, beleids- en bedrijfsmatig o.a. in, personeelszaken, administratie met Exact Globe 2000, inkoop, commerciële leverancierscontacten, commerciële klantencontacten. Daarnaast inwerken in de bedrijfsprocessen zoals: poederspuiten, ophangen van materiaal, afhalen en verpakken van materiaal, materiaal ophalen en/of wegbrengen, voorbehandelen van materiaal, laden en lossen van vrachtauto's met behulp van een heftruck.

1988 - 2001 Netwerk- & systeembeheerder, Brouwer Groep Landelijk
Begonnen als medewerker op de afdeling Automatisering. Al vrij snel zijn er Pc's binnen het bedrijf in gebruik genomen, waarvan ik het beheer op me heb genomen. De Brouwer groep is tijdens mijn werkzaamheid gegroeid van 2 naar 25 filialen, toch heb ik het beheer samen met één andere medewerker kunnen uitvoeren, dit is bereikt dankzij verregaande standaardisatie.
Enkele volbrachte projecten en taken:
· Systeembeheer op een MAI Systeem: o.a. helpdesk, uitdraaien etiketten, bestandsbeheer, functioneel- en applicatie beheer van de bedrijfsspecifieke ERP software
· Opzet en uitvoering eerste aanzet tot netwerken, peer to peer oplossing via Arcnet en BNC netwerkjes
· Programmeren in Basic en Progress, in eerste instantie op de MAI Basic machine, in latere instantie op een Unix machine met Progress in een standaard applicatie die verder werd ontwikkeld voor het bedrijf. Analyseren, ontwerpen, ontwikkelen en testen, daarna onderhouden van de software in samenwerking met een gebruikersgroep
· Opzet en uitvoering van de bouw van een bedrijfsbreed netwerk m.b.v. Novell Netware 3.12. Nadat er Lan's waren ontstaan in de diverse vestigingen werden deze aan elkaar gekoppeld via ISDN met behulp van Shiva Routers in eigen beheer
· Opzet, inkoop en begeleiding aanleg Cat 5 netwerk
· Overstap naar Novell Netware 4.x (NDS)
· Onderzoek, opzet en uitvoering standaardiseren Brouwer omgeving, o.a. TCP/IP nummerplan, IPX nummerplan, naamgevingstandaardisatie, gebruikersomgeving, hardware en NDS opzet.
· Introductie E-mail via Novell GroupWise, in eerste instantie interne mail tussen de vestigingen, later Internet e-mail
· Onderzoek, opzet en begeleiding van de overstap van ISDN naar Frame-Relay als WAN, de kosten van ISDN werden erg hoog.
· Opzet en invoering veilige internettoegang en webmail

Bereikt:
o introductie van standaardisatie
o een sterke automatiseringsafdeling die kan functioneren met beperkte middelen
o een groei van 80 naar 800 tevreden gebruikers
o een infrastructuur die alle filialen aan elkaar verbind waardoor het bedrijfsproces zich verder kon ontwikkelen
o integratie van productie automatisering binnen de kantoorautomatisering
o communicatie via verschillende directe kanalen tussen de filialen

1979 - 1988 Kok in diverse restaurants en een instellingskeuken
In mijn leven voor ICT was ik kok bij diverse restaurants, o.a. het Hilton Hotel in Rotterdam en heb ik in een instellingskeuken, het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft, gewerkt.
In die tijd heb ik mijn praktische opleiding genoten tot 2e restaurantkok en o.a. het horeca gedeelte van een nieuw gebouwd bowlingcentrum annex partycentrum opgezet.
Middels een PC-project binnen het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft, ben ik in aanraking gekomen met computers. Dit was voor mij een zodanige uitdaging dat ik er voor gekozen heb om in de ICT verder te gaan.