No Title
cv: 4944 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sOpenVMS Consultant
Voorburg
1-4-2011
opdrachten

Algemeen MAVO
HAVO

Talen Nederlands
Engels - goed
Duits - goed

Informatica * AMBI - Informatica I.1
* AMBI - Bestandsorganisatie B.1
* AMBI - Datacommunicatie en Netwerken HP.6

HP/Compaq
* OpenVMS Systeemgebruik
* OpenVMS Utilities & Commands
* OpenVMS System Management I
* OpenVMS Advanced Management II
* OpenVMS Internals
* OpenVMS Managing Complex Systems
* OpenVMS DECnet Security
* OpenVMS Understanding DECnet
* OpenVMS DECnet/VAX Management
* TCP/IP for OpenVMS
* HP SAN Fundamentals
* Windows-NT Administering
* PCSA Management
* Tru64 UNIX Systeembeheer basis
* Tru64 UNIX Utilities & Commands
* Tru64 UNIX Systeembeheer
* ITIL Essentials
* Project Management (ISBW)
* Middle Management (ISBW)

* CheckPoint Firewall


Programmeertalen DCL

Hardware MicroVAX II, 3000-serie, 4000-serie, 6000-se­rie, 7000-serie, 8000-serie
Alpha-server 800/1000/2000/4100
Alpha-server ES45,ES40, DS20 en DS10

Operating systems VMS V4.4 t/m V7.3-2, Tru64, Windows95/98/2000/XP/NT

DB/DC DECnet, Ethernet, LATCP, NCP, LAN, SNA/Gateway, TCP/IP,
AdvancedServer V7.3

PC-tools Microsoft- Word, Powerpoint, Excel, Outlook en Frontpage.
CuteSite Builder, Swish, DreamToolz (Webdesign)

Beheertools Console en Event Manager, Scheduler, Performance Advisor (CA)
MDMS, AMDS, Insight Manager, WEBES (HP)
Gensys (SPS), BigBrother (Quest)
Powertools, Helpline, STK, Contrl, KBlock, Perfectdisk (Raxco)
VERITAS Backup Exec (Veritas)
Clientele (Epicor)


Periode Februari 2006 t/m
Branche ISC - ZuidWest
Functie OpenVMS System Manager
Opdracht * Beheren van de OpenVMS systemen
* Opstellen en inrichten van de documentatie aangaande het RC
* Voorbereidingen treffen m.b.t. de migratie & consolidatie (PvA)
* Inventariseren koppelingen en interfaces Concernapplicaties (OpenVMS, UNIX &
Windows)


Periode Januari 2005 t/m januari 2006
Branche ISC - NoordWest
Functie Projectmedewerker/VMS-Coördinator NKZ korpsen/OpenVMS System Manager
Opdracht Het uitvoeren van een migratie in teamverband (ME-team) aangaande de ICT-omgeving van de Korpsen (Noord Holland-Noord, Zaanstreek Waterland, Kennemerland) naar het ISC te Amsterdam.
Binnen deze korpsen wordt een onderzoek gedaan naar alle activiteiten die zich bezig
houden met de ICT-omgeving.
Het verzorgen van de communicatie tussen de NKZ-korpsen en het VG Noord-West vwb alle OpenVMS activiteiten.
* Zorgdragen voor de inrichting van het OpenVMS-Cluster en de test-systemen
* Opstellen van documentatie tbv de zgn. lijnorganisatie
Doel Het doel is de regio in staat te stellen om, op een door beide partijen (ICT Korps en ISC-NoordWest) geaccepteerd niveau, overdracht te doen van de huidige ICT-beheerfunctionaliteit aan ISC-NoordWest onder handhaving van het huidige dienstenniveau.
De scope van het ME-team is het in kaart brengen van alle door het ICT geleverde producten en diensten.


Periode November 2004 t/m Januari 2005
Branche ISC - West
Functie Technisch Projectleider ICT
Opdracht Voorbereidingen treffen voor wat betreft het integreren van alle ISC-West VMS
productie op één locatie met een betrouwbare en beheersbare infrastructuur,
onder de beheermacht van ISC-West.

Bij deze opdracht worden de volgende randvoorwaarden gesteld, in volgorde van aflopende prioriteit:
* Ongeplande uitval van de VMS productie moet absoluut worden voorkomen;
* De functionaliteit van de VMS applicatieportfolio blijft gehandhaafd;
* De personele beheerlast door de insourcing VMS moet geminimaliseerd worden
ten gunste van een kapitaalintensievere oplossing;
* Er moet zo veel mogelijk gewerkt worden volgens de ISC standaards;
* De overlast naar de eindgebruikers moet minimaal zijn.
* Verantwoordelijk mbt de aanschaf van de ES45 Alphaserver systemen
* Opstellen Plan Van Aanpak
* Opstellen Stappenplan inzake het installeren van de ES45 Alphaservers
* Opstellen begroting (medeverantwoordelijk)

Alle VMS applicaties die nu door de korpsen Haaglanden en Hollands Midden
worden gebruikt vallen binnen de projectscope.

Alle technische beheerprocessen, met bijbehorende ICT-hulpmiddelen, die nodig
zijn om de VMS productie uit te voeren en technische storingen te verhelpen vallen
binnen de projectscope.


Periode April 2004 t/m Oktober 2004
Branche ISC - Zwolle
Functie Projectmedewerker “Kameleon”
Opdracht Het uitvoeren van een migratie in teamverband (ME-team) aangaande de ICT-omgeving van de Korpsen (Groningen, Enschede en Apeldoorn) naar het ISC te Zwolle.
Binnen deze korpsen wordt een onderzoek gedaan naar alle activiteiten die zich bezig
houden met de ICT-omgeving.
Doel Het doel is de regio in staat te stellen om, op een door beide partijen (ICT Korps en ISC-Noordoost) geaccepteerd niveau, overdracht te doen van de huidige ICT-beheerfunctionaliteit aan ISC-Noordoost onder handhaving van het huidige dienstenniveau.
De scope van het ME-team is het in kaart brengen van alle door het ICT geleverde producten en diensten.


Periode Juli 2003 t/m maart 2004
Branche Staatsloterij - Den Haag
Functie System Manager
Hardware Alpha-4100 (5), Alpha-1200 (3), Alpha DS20 (2), Alpha ES45
Operating systems OpenVMS V7.3-1, Windows2000/XP/NT
DB/DC DECnet, NCP, Oracle/Rdb, SQL, TCP/IP
VAX-Tools alle VMS-Utilities, CA-producten, Advanced-Server 7.3
Beheertools VERITAS Backup Exec, Clientele, CA-producten, Reflection & Powerterm
Werkzaamheden System Management taken:
* Beheren van de VAX en Alpha systemen
* ITIL management (Configuratie-, probleem- en Helpdesk beheer)
* Ondersteuning VMS-problematiek aan de Helpdesk
* Opzetten systeemtechnische documentatie t.b.v. de afdeling
* Ondersteunende rol inzake de applicatie Smartfinance
* Inrichten nieuwe Alpha-servers


Periode November 2002 t/m juni 2003
Branche Conflux - Zoetermeer
Functie System Manager
Operating systems Windows2000/XP/NT
DB/DC TCP/IP
Werkzaamheden System Management taken:
* Beheren en onderhouden van de systemen
* Onderhouden van contacten met de klant
* Ontwikkelen e.a. van websites
* Powerpoint presentaties ontw. voor bedrijven
* Installaties opzetten m.b.t. RedHat 8.0


Periode Juli 2002 t/m november 2002
Branche RailInfrabeheer - Utrecht
Functie System Manager
Hardware Alpha-800 (3), MicroVAX-3100A
Operating systems OpenVMS V7.1-2, Windows2000
DB/DC DECnet, TCP/IP
VAX-Tools alle VMS-Utilities, Console Manager V2.2, Event Manager V2.1
Werkzaamheden System Management taken:
* Beheren/Onderhouden van de Alpha systemen
* Verlenen van support m.b.t. de CA-producten
* Ontwikkelen van een aantal dcl-procedures


Periode Juli 2001 t/m maart 2002
Branche Staatsloterij - Den Haag
Functie System Manager
Hardware MicroVAX-3100 (1), Alpha-4100 (4), Alpha-1200 (2), Vax-4000
Operating systems OpenVMS V7.1-2/7.2
DB/DC DECnet, NCP, Oracle/Rdb, SQL, TCP/IP
VAX-Tools alle VMS-Utilities, CA-producten
Werkzaamheden System Management taken:
* Beheren van de VAX en Alpha systemen
* ITIL management (Configuratie-, probleem- en Helpdesk beheer)
* Ondersteuning VMS-problematiek aan de Helpdesk
* Ondersteunende zaken m.b.t. Interpay zaken
* Opzetten systeemtechnische documentatie t.b.v. de afdeling
* Ondersteunende rol inzake de applicatie Smartfinance


Periode Juli 2000 t/m juni 2001
Branche NS Reizigers - Utrecht
Functie System Manager / Projectleider
Hardware MicroVAX-3100 (6), Alpha-1000A (3), Alpha-2100A (2), AlphaStation 200 (10),
Vax-4000, Alphaserver ES40 (2)
Operating systems OpenVMS V7.1-2/7.2
DB/DC DECnet, NCP, Oracle/Rdb, TCP/IP
VAX-Tools alle VMS-Utilities, Powertools (Raxco), Gensys (SPS)
Werkzaamheden System Management taken:
* Beheren van de VAX en Alpha systemen
* Adviserende rol inzake de aanschaf Alphaserver ES40 (2)
* Projectleider beheertool - Gensys
* Ondersteuning VMS-problematiek aan de Helpdesk
* Adviserende rol inzake opstellen hardware- en softwarekontrakt

Periode Oktober 1999 t/m juni 2000
Branche Politie Regio Utrecht
Functie System Manager
Hardware MicroVAX-3100 (2), Alpha-1000A (4), Alpha-1200A (4)
Operating systems OpenVMS V7.1-2
DB/DC DECnet, NCL, NCP, Oracle/Rdb, TCP/IP
VAX-Tools alle VMS-Utilities, Sentry


Periode Augustus 1997 t/m 30 september 1999
Branche Sociaal Fonds Schildersbedrijf Pensioenen & Verzekeringen (Rijswijk)
Functie System-/Netwerk Manager
Hardware MicroVAX-3100 (6), VAX-4200 (6), Alpha-1000A (2), Alpha-1200A (2), Alpha-800
Operating systems VMS V5.4-2 t/m VMS V7.1, MS/DOS V6.0, Windows95
DB/DC DECnet, NCP, LATCP, Ethernet, TCP/IP, Pathworks
VAX-Tools alle VMS-Utilities, Polycenter System Watchdog, Polycenter Scheduler,
Polycenter Performance Advisor


Periode Juni 1996 t/m juli 1997
Branche KPN - Den Haag
Functie System-/Netwerk Manager
Hardware DECVax familie, DECserver 200/300, MUXserver 100/320/380, DECrouter 200/250
Operating systems VMS V5.4-2 t/m VMS V6.2, MS/DOS V6.0, Windows95
DB/DC DECnet, SNA/Gateway Management V2.0, DECnet SNA-Gateway-ST V1.1-4,
NCP, LATCP, Ethernet, Pathworks V4.2
VAX-Tools NMCC V2.3, VAXnotes V2.1, DCM V2.0, VPA V2.1, DECWin­dows, alle VMS-Utilities


Periode Februari 1996 t/m mei 1996
Branche Overheid - Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK)
Functie System Manager
Hardware VAX-3100 (6), VAX-4000-100 (4), DEC-3000,
Infoserver-150, DECserver 100/200/300/90TL
Operating systems VMS V5.5-2, OpenVMS V6.2
DB/DC DECnet, Ethernet, LATCP, NCP
VAX-Tools VAX/VMS Utilities
VAXsim V1.5, PSI, Pathworks V4.2-7


Periode Mei 1995 t/m januari 1996
Branche EDS/NUON - Arnhem
Functie System Manager
Hardware VAX-3100 (6), VAX-4000-100 (4), DEC-3000,
Infoserver-150, DECserver 100/200/300/90TL, diverse PC's
Operating systems VMS V5.5-2, OpenVMS V6.2, OSF/1 V3.2
DB/DC DECnet, Ethernet, LATCP, NCP, TCP/IP
VAX-Tools VAX/VMS Utilities
VAXsim V1.5, TSM V2.1, DECps V2.1, PSI, Pathworks V4.2, DQS
Overige * Contrl V4.0, KBlock V3.2, PerfectDisk V6.0 (RAXCO)


Loopbaanoverzicht

Periode Juli 1994 - mei 1995
Branche Overheid - ISC-Centraal
Functie System Manager
Netwerk Manager
Hardware VAX-3100 (3), VAX-4100 (2), VAX-4300 (4), VAX-8700,
Alpha-AXP 2000
Operating systems VMS V5.5-2H4, OSF/1 V2.0
DB/DC DECnet, DECnet/OSI, Ethernet, LATCP, NCP
VAX-Tools DBMS, PSI, VAXsim, alle VAX/VMS Utilities
Applicaties VAS (Vreemdelingen Administratie Systeem)
NSIS/LIST (Nationaal Schengen Informatie Sys­teem)
SPIL (Standaard Politie Interface Landgegevens)
HKS (Herkenningsdienst Systeem)


Periode November 1993 - juli 1994
Branche Overheid - Politie Korps Haaglanden
Functie System- Netwerk Manager/Projectleider
Hardware VAX 4300, VAX 4400, VAX 7610 (2x), VAX 8800, MicroVAX 3100 (2x), Infoserver-150, RRD-42, LANBridge-150, Despr,
Demper, Delni, DECServer 200/300/700/9­0TL
Operating systems VMS V5.5-4
DB/DC DECnet, Ethernet, LATCP, NCP, TCP/IP
VAX-Tools VPA, DBMS, CDD, FMS, Pathworks V4.0, VAXSimPlus,
STK (Security Toolkit RAXCO), alle VAX/VMS Utili­ties


Periode Januari 1993 t/m november 1993
Branche KPN
Functie System-/Netwerk Manager
Hardware DECVax familie, DECserver 200/300, MUXserver 100/320/380, DECrouter 200/250
Operating systems VMS V5.3-1, MS/DOS V5.0
DB/DC DECnet, SNA/Gateway Management V2.0, DECnet SNA-
Gateway-ST V1.1-4, NCP, LATCP, Ethernet
VAX-Tools NMCC V2.3, VAXnotes V2.1, DCM V2.0, VPA V2.1,DECWin­dows, alle VMS-Utilities


Periode September 1992 - december 1992
Branche Biotechnische industrie - Centocor
Functie System Manager
Hardware VAX 6420 (2x), VAX 4000-300, MicroVAX 3100 (2x), diverse PC's
Operating systems VMS V5.4-2, V5.5-1, MSDOS
DB/DC DECnet, Ethernet, NCP, LATCP
Tools VPA, Sysman, DECwindows, WP-Office, VAXSimPlus, TSM, DECmotif, alle VAX/VMS UtilitiesLoopbaanoverzicht

Periode Februari 1992 - september 1992
Branche KPN
Functie System Manager
Hardware DECVAX familie
Operating systems VMS V5.4-2
DB/DC DECnet, Ethernet, NCP, LATCP, SNA/Gateway
Tools DCM, VPA, Sysman, DECWindows, alle VAX/VMS Utili­ties

Periode November 1991 - januari 1992
Branche Bankwezen - Banque National de Paris
Functie System Manager
Hardware MicroVAX 4000-300, TLZ04 (DAT recorder)
Operating systems VMS V5.4-2
DB/DC DECnet, Ethernet, NCP, LATCP, Pathworks V4.0
Tools Alle VAX/VMS Utilities

Periode Juli 1991 - oktober 1991
Branche Digital
Functie System Manager
Hardware DECVax 6420, VAX 4300, MicroVAX 3300, 3400, 3600 in een CI-Cluster, VAXStation 3100 (2x), VAXStation 2000, RDD-40
Operating systems VMS V5.4-2
DB/DC DECnet, Ethernet, LATCP, NCP
Tools ALL-IN-1, DECWindows, VCS, VTX, CDD/Plus, FMS, LSE,
alle VAX/VMS Utilities

Periode Mei 1991 - juli 1991
Branche Gezondheidszorg - SSDZ te Delft
Functie Systeembeheerder
Hardware DECVax 11/750, MicroVAX II, MicroVAX 3100 (2x), VAX 3300, VAX 3400, VAXStation 3100 (2x), VAX 2000 (7x)
Operating systems VMS V5.1, VMS V5.4
DB/DC DECnet, Ethernet, NCP, LATCP
Tools Ethernim, DCM, WordPerfect, Sysman, TSM
alle VAX/VMS Uti­lities

Periode November 1990 - april 1991
Branche Overheid - Min. van Justitie (CSO)
Functie Systeembeheerder
Hardware MicroVAX 3100, 3400
Operating systems VMS V5.3
Tools CMS, VAXSimPlus

Periode September 1990 - oktober 1990
Branche Overheid - Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS)
Functie Systeembeheerder
Hardware MicroVAX 3400 (2x), MicroVAX 3100 (2x)
Operating systems VMS V5.3
DB/DC DECnet, Ethernet, LATCP, NCP
Tools VAXSimPlus, alle VAX/VMS Utilities
Loopbaanoverzicht

Periode Mei 1990 - september 1990
Branche Overheid - Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV)
Functie Systeembeheerder
Hardware MicroVAX 3100 (10x), VAX 3400 (5x), VAX 3900 (5x) in een NI-Cluster
Operating System VMS V5.2
DB/DC DECnet, Ethernet, LATCP, NCP
Tools Sysman, CDD/Plus, TSM, alle VAX/VMS Utilities


Periode Januari 1985 - april 1990
Branche Overheid - Centrale Recherche Informatie­dienst (CRI)
Functie Systeembeheerder & Netwerkbeheerder
Hardware MicroVAX II (5x), VAX 11/750 (3x), 3400 (2x),
VAX 8250 (2x), VAX 8650, VAX 8700 in een CI-Cluster
Operating system VMS V4.7 t/m V5.2
DB/DC DECnet, Ethernet, LATCP, NCP, LAN, Brsearch, X.25
Tools VAXSimPlus, VPA, WordPerfect, PCSA, Harvard Graphics,alle VAX/VMS uti­lities.