No Title
cv: 5695 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sTechnisch beheerder Microsoft
ROTTERDAM
i.o.
opdracht

HBO; Haagse Hoge School, Informatica & Informatiekunde
MBO; Christiaan Huygens School, Technische Informatica

Windows NT/XP/Vista/2k/2k3/2k8
Exchange 2k3/2k7
ISA 2006
MS Virtual Server 2005/2008
MOM2005/SCOM2007
SMS2003/SCCM2007
ADS/WDS
WSUS
Sophos, VMWare, Citrix, Citrix XenServer
Dell Server Hardware

Profiel: Sinds 2001 ben ik actief als technisch beheerder in Windows georienteerde omgevingen om bestaande omgeving te onderhouden en of nieuwe omgevingen te implenteren of uit te breiden. Ik heb ondersteuning geboden aan een 300+ tal werkplekken. In deze periode heb ik diverse migraties en implementaties meegemaakt van op het gebied van Windows versies, Exchange2k3/2k7, ISA2006, SCOM2007/MOM2005, WDS/ADS, Windows Terminal Services, Virtual Server en diverse andere additionele pakketten zoals Sophos, VMWare en Citrix.

Werkervaring:
Periode:
Januari 2008 - heden
Klant
Centric ITS, Gouda
Project
Technisch beheer, Support
Werkzaamheden
Support leveren aan klanten van Centric. Deze zijn grotendeels overheids instellingen. Support houdt dan in voor mijn; alles m.b.t. windows omgevingen, Exchange 2000/2003/2007, ISA 2006. Citrix en mindere maten VMWare.
De problemen varieren in moeilijkheidsgraad, maar de meeste zijn toch best pittig.
Af en toe op lokatie gaan bij de klant om problemen op te lossen behoord ook tot de activiteit.
De uitdaging hier is om de diversiteit van de verschillende omgevingen heel snel onder de knie te krijgen. Het zijn er ongeveer 9000 klanten, waar bij ik probeer binnen 1 dag een passende oplossing probeer te geven.

Neven activiteit binnen deze periode was een implementie van een SCCM2007 omgeving en het maken van systeem deployment packages op lokatie bij derde partij.
Omgeving
Windows 2000/XP/2003/Vista; Exchange2003/2007; ISA 2006; VMWare; Citrix; Citrix XenServer, SCCM2007


Periode:
December 2002 - Januari 2008
Klant
Info Support BV, Veenendaal
Project
Technisch beheer, ICT Services
Werkzaamheden
In de functie van technisch beheerder, als lid van een team bestaande uit drie personen, zorgdragen voor het onderhouden en het uitbreiden van de faciliteiten met betrekking tot de infrastructuur, waaronder de hardware en netwerk services.

Voor het merendeel hou ik me bezig met beheren van het virtueel server park bestaande uit 20 productie servers in Veenendaal en Amsterdam. Preventief beheer uitvoeren om problemen voor te zijn. Het consolideren van systemen naar de virtuele omgeving. Het automatisch inrichten en uitrollen van nieuwe virtuele pc's.

Over de gehele onderneming er op toezien dat de juiste Microsoft patches met behulp van WUS en virusbeveiligingen op tijd en waar nodig uitgerold worden.

Verder bestaat het werk deels uit het adhoc reageren op vragen uit de onderneming en gebeurtenissen op de servers en deels uit het dagelijks beheer, zoals het controleren van logbestanden, het monitoren van de servers en incidenteel kleine applicaties ontwikkelen de serviceverlening naar de organisatie toe te verbeteren.

Maar ook het opnieuw opzetten van delen van de infrastructuur maken deel uit van het werk. Verdere activiteiten omvatten het onderhouden van office pc's en printers als ook de uitrol van nieuwe systemen, unattended installaties en het maken van OS images.
Omgeving
Windows 2000/XP/2003/Vista; Exchange2003/2007; ISA 2006;


Periode:
November 2006
Klant
Info Support BV, Veenendaal
Project
Migratie unattended installatie
Technisch beheer, ICT Services
Werkzaamheden
Met de komst van Microsoft Vista heb ik de unattend installatie omgeving gewijzigd worden. Hiervoor gebruik gemaakt van WAIK.
Omgeving
Windows 2000/XP/2003/Vista; WAIK; WDS

Periode:
Januari 2005
Klant
Info Support BV, Veenendaal
Project
Implementatie Virtual Server omgeving
Technisch beheer, ICT Services
Werkzaamheden
Met betrekking op kosten besparing, was het doel om onze servers te consolideren. Hiervoor heb ik een Virtual Server omgeving opgezet.
Deze omgeving is initieel opgezet in een W2k3 32Bits omgeving met Virtual Server. Op dat moment draaiden er 2 ontwikkelstraten geheel virtueel.
Kort na de implementatie zijn de bestaande servers geupgrade naar een W2k3 64bits omgeving met Virtual Server 2005 64bits. Dit gaf een betere performance boost. Bestaande server zijn gemigreert naar de virtuele omgeving voor consolidatie. Dit is gedaan m.b.v. imaging waar mogelijk.
Op dit moment draaien er ontwikkelstraten, support-, exchange- en office omgevingen.
Omgeving
Windows 2000/XP/2003/Vista; Virtual Server 2005 SP1

Periode:
Januari 2003
Klant
Info Support BV, Veenendaal
Project
Windows Update Service implementatie
Technisch beheer, ICT Services
Werkzaamheden
Voor het centraal beheren van de Microsoft patches heb ik de Windows Update Service geimplementeerd. Deze implementatie was bedoeld voor alle office pc's en productie servers. Consultants hadden de mogelijkheid voor het gebruik maken van de deze service. De WUS implementatie is primair bedoelt om alle critical updates automatisch door te voeren. Overige updates inclusief die m.b.t. office applicaties worden gescreend voor dat ze worden doorgevoerd.
Omgeving
Windows 2000/XP/2003/Vista; WUS;


Periode:
Mei 2002 - december 2002
Klant
Info Support BV, Veenendaal
Project
Verbeteren van de image server Kenniscentrum.
Werkzaamheden
In deze periode heb ik de image server van het Info Support Kennis Centrum geoptimaliseerd. Voor het snel uitrollen van een bepaalde cursus in een lokaal, zijn er images gemaakt van de cursussen. Per cursuslokaal zijn er diverse images aanwezig die redundant zijn opgeslagen, omdat elke computer zijn eigen set images heeft voor elke cursus. Het komt erop neer dat stel dat een cursuslokaal 12 computers heeft en in dat specifieke lokaal kunnen 5 soorten cursussen gegeven worden, dan heeft dat lokaal 12x5 images op de image server. Stel dat een gemiddelde image 1.5Gb groot is, dan moet de image server minimaal een ruimte van 60x1.5Gb = 90Gb beschikbaar hebben.

Om dit aantal images terug te brengen is gewerkt met sysprep, Ghost en scripts om het maken en terug zetten van images te automatiseren. Per cursuslokaal is er nu per cursus 1 image aanwezig die uitgerold wordt.
Omgeving
Windows NT/2000 server, Ghost script, Sysprep, WMI en WSH Scripts